ECOCYCLES - Fenntartható fejlődés interdiszciplináris megközelítésben

2012 | Felsőoktatás | cégek és oktatás, a munka világa, gazdálkodás, mezőgazdaság | Heves | Károly Róbert Főiskola

A Károly Róbert Főiskola által koordinált Sustainable Development Through Ecological Cycles (Ecocycles) Erasmus intenzív program a fenntartható fejlődés területére fókuszált, vizsgálva azt többek között a mezőgazdaság, természetvédelem és az energiatermelés szempontjából is. A kezdeményezéshez két Európán kívüli oktatási intézmény is csatlakozott, és számos cég is hozzájárult a program sikeréhez.

A piaci szereplők és a felsőoktatási intézmények együttműködése nem csak szakmai gyakorlatok formájában lehetséges. Cégek és felsőoktatási intézmények egy-egy speciális témára koncentráló intenzív programokban is együttműködhetnek, a tömbösített kurzus keretén belüli közös munka a piaci szférához való közeledés első lépcsőfokát jelentheti. A program koordinátora, Dr. Némethy Sándor beszélt a konzorcium munkájáról.

Mi volt az intenzív program témája? Milyen cégek, vállalkozások vettek részt benne?

A Károly Róbert Főiskola egyik legfontosabb stratégiai célkitűzése a cégek bevonása az oktatási programokba. Az egyik csatlakozó cég a svédországi ENA Energi AB volt, Enköpingből, mely fenntartható energiaprodukcióval és bioenergia-hordozók termelésével foglalkozik. Csatlakozott továbbá egy városi önkormányzat által működtetett cég is, a Hammarby Sjöstad Glashus Ett, Stockholmból. Két magyar bortermelő cég tulajdonosai is tartottak előadást nálunk: a Heimann Családi Birtok képviselője, Heimann Zoltán Szekszárdról, valamint a Jásdi Pince tulajdonosa, Jásdi István Csopakról. A harmadik magyar cég, a sátoraljaújhelyi Hotel Hunor volt, melynek nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező tulajdonos-igazgatója, Huszág Lajos a borturizmust, a magyar gasztronómiát, továbbá a turisztikai projekteknek a határközeli kistérségek gazdasági életére gyakorolt hatását mutatta be. A Tisza-tónál fekvő Poroszló község önkormányzata a község polgármesterének, Bornemissza Jánosnak a vezetésével és a poroszlói Csicsman Kikötő Kft. közreműködésével ökológiai túraprogramot szervezett. Dél-Afrikából külső partnerként az Agricultural Research Council és az általuk működtetett cég, az Infruitec Nietvoorbij látogatták meg a programot, ahol előadásokat tartottak a dél-afrikai bortermelésről, a biogazdálkodásról, a nemzeti parkok fenntartásáról és a biodiverzitás megőrzéséről.

Milyen feladatot láttak el a cégek az elméleti, illetve a gyakorlati oktatásban, valamint a program megvalósításában?

A külföldi és a magyar cégek is tartottak előadásokat, részt vettek a gyakorlatokon, és tanácsokkal, valamint aktív részvétellel segítették a munkát. Az előadásokon kívül szeminárium jellegű, kötetlen beszélgetések során válaszoltak a hallgatók kérdéseire, és többen felajánlották segítségüket és együttműködésüket a képzések gyakorlati vonatkozásaiban, például hallgatói gyakorlatok szervezésében. A cégek együttműködése mind a hallgatók, mind az oktatók számára nagy lehetőség az oktatás, az alkalmazott kutatás és a személyes kompetenciafejlesztés terén. Több magyar és külföldi cég is kifejezte szándékát, hogy partnerként részt vegyen az oktatásban és tudományos, kutatási programokban, továbbá közös kutatási és fejlesztési pályázatokban.

Intézményeiknek milyen egyéb együttműködésük van cégekkel, vállalkozásokkal?

Jórészt azokkal a gazdálkodó szervezetekkel működünk együtt, amelyeknek a főiskola többségi, illetve kisebbségi tulajdonosa (Károly Róbert Nonprofit Kft., KR Spektrum Kft., Mátra Energiaültetvény Kft., Pro Caroberto Kft., Károly Róbert Pincészet Kft. és ÉMOR-TISZK Zrt.), valamint szoros együttműködésünk van az Összefogás TISZK-kel is. Ezek a cégek aktívan közreműködnek a hazai és a külföldi hallgatók elméleti és gyakorlati képzésében. A programban részt vevő, már említett cégek is felajánlották, hogy hallgatóink részére gyakorlati lehetőséget is biztosítanak, diplomamunkák kivitelezésében gyakorlati konzultációval és projektekben való aktív részvétellel támogatják az oktatást és az ehhez kapcsolódó kutatómunkát is. Az általunk létrehozott nemzetközi konzorcium mint univerzális tudásközpont a részt vevő cégek számára is jelentős segítséget nyújthat. Ez fontos szerepet játszhat a cégek részvételére épülő regionális fejlesztési programokban.

Előfordul, hogy végzett hallgatóik ezeknél a cégeknél helyezkednek el?

Ez a későbbiekben dől el, de előfordulhat, hogy egy hallgató szakmai gyakorlata során úgy teljesít, hogy a gyakorlatot biztosító cég a jövőbeli munkaadójává válik.