Föld-megfigyelés és fenológia a GLOBE programban

2011 | Köznevelés | környezetvédelem, természettudomány | Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, Pálfy-Vízügyi Tagintézmény

Érintett tantárgy(ak): biológia,fizika,kémia
Címkék: Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Példák, analógiák felismerése, Személyes és társas készségek, IKT eszközök alkalmazása a tanórán, Kooperatív megközelítés, Projektszerű megvalósítás, Kísérletezés

A projekt fő témája a klímavátozás, az éghajlat, illetve az éghajlatváltozás, a fenológia és az aeroszolok mérése volt. A nemzetközi projektben tizenkét európai iskola vett részt. Két csoportban dolgoztunk, a fenológiás és az aeroszolos csoportokban. A fenológiás csoportban rajtunk kívül holland, lett, spanyol, cseh, olasz és norvég diákok és tanárok működtek együtt. Az időjárási és a fenológiás méréseken kívül logót terveztünk, videót forgattunk, bemutattuk hazánk kulturális és természetvédelmi értékeit, környezetvédelmi politikáját. Több új, tanórán használható, fenológiával és aeroszolokkal kapcsolatos angol nyelvű anyagot dolgoztunk ki, amelyek az elméleti oktatás mellett biológiai, kémiai és fizikai kísérleteket is magukba foglalnak. Kutatókkal, egyetemekkel vettük fel a kapcsolatot és tagjai lettünk az SCRC-nek (Students’ Climate Research Campaign – Diákok klímakutatása).

A projekt során a diákok megtanulták, hogy hogyan dolgozzanak együtt Európa más országaiból származó társaikkal, hogyan végezzenek együtt kutatást, hogyan használják az IKT eszközöket és hogyan mutassák be eredményeiket. Fejlődött európai identitástudatunk is. Nagy hangsúlyt fektettünk a másság és a kulturális különbségek elfogadására és elismerésére. Rengeteget fejlődött diákjaink angol nyelvtudása, nemcsak a szókincs, hanem a kommunikáció területén is, hiszen angol nyelven kellett előadásokat tartaniuk és hallgatniuk.

A projektben részt vevő tanárok is fejlődtek az IKT eszközök használata, az angol nyelv és más tanárokkal való együttműködés terén, arra ösztönöztük egymást, hogy megújítsuk tanítási módszereinket a természettudományok területén. A kiutazások során betekintést nyerhettünk más iskolák működésébe, oktatási rendszerébe. Rengeteg új és hasznosítható ötlettel gazdagodtunk, amelyet be lehet építeni a mindennapi tanítás menetébe (pl. kísérletek, IKT eszközök hatékonyabb kezelése), és olyan ötletekkel is találkoztunk, amit jelenleg nem tudunk iskolánkban megvalósítani, mert az épület kialakítása vagy technikai felszereltsége nem teszi lehetővé (pl. kiscsoportos számítógépes termek, üvegfalú osztályok).

A projekt során közösen bárki számára használható tanórai feladatokat készítettünk a fenológiával és a fenológiai mérésekkel kapcsolatban, amelyeket a jövőben használni fogunk, illetve más tanárokkal is megosztunk.
Az időjárási adatok mérése és gyűjtése folyamatos, és feltöltjük az adatbázisba, így a kutatás tovább folytatódhat, és nagyobb időintervallumot is átfoghat. A méréssel más diákok is megismerkedhetnek és részt vehetnek a további kutatómunkában.

A projekt növelte a szülők támogatását és részvételét, hiszen kevés gyereknek van arra lehetősége, hogy külföldre utazzon, gyakorolja az idegen nyelvet és más országok kultúrájával ismerkedjen meg. Gyermekeiket mindenben támogatták és a helyi projekttalálkozón aktívan szerepet vállaltak, a találkozó programjait szívesen látogatták. Nem volt nehéz fogadó családokat találni, örömmel jelentkeztek a feladatra, hiszen tudták, hogy ez a gyerekeiknek egy életre szóló lehetőség. A helyi szervezetek is aktívan együttműködtek velünk, és segítették a projektet.

A projekt a helyi szereplők támogatását is élvezte, a polgármester-helyettes személyesen köszöntötte a projekttalálkozóra érkezőket. A helyi média is érdeklődött témánk iránt, és segítette annak propagálását.

A projekttalálkozók során változatos szakmai, kulturális és szabadidős programokban vehettünk részt. Mindenki számára csodálatos és izgalmas élményt jelentett pl. a Norvég Nemzeti Napon való részvétel, a hajómúzeum Amszterdamban, a Prado Múzeum és a spanyol tánctanulás, a Kemeri Nemzeti Park Lettországban. Ez a projekt lehetőséget adott arra is, hogy olyan diákok utazhassanak a projekttalálkozókra, akik még soha nem voltak külföldön, és repülőn sem ültek még (diákjaink 70%-a ilyen volt). Kitartó és szorgalmas munkájukat ezzel is jutalmazhattuk és felejthetetlen élményekkel gazdagodhattak.

Sipos Emőke Kitti