Természetvédelem a kistelepüléseken

2014 | | aktív állampolgárság, generációk közti tanulás, környezetvédelem | Tolna | Felsőnyék Önkormányzata

Európa a polgárokért - testvérváros program

Felsőnyék Önkormányzata

Négy generáció Európáért európai piknik

Felsőnyéken idén nyáron tartották meg a „Négy generáció Európáért” Európai Pikniket az Európa a polgárokért program keretében, 13 külföldi település 180 polgárát megmozgatva. Az együttlét során elsősorban a környezetvédelemre, a fenntartható fejlődésre, valamint az új és megújuló energiák felelős felhasználására koncentráltak a résztvevők.

Ahogyan azt Nagy Zitától, a rendezvény egyik kulcsszereplőjétől és programigazgatójától megtudhattuk, Felsőnyék már évek óta nagyon komoly testvérkapcsolatokat ápol több külföldi településsel is. A mostani program ötletét a felsőnyékiek találták ki, az első ilyen rendezvényt még 2012-ben tartották meg, a jó tapasztalatok pedig egyértelműen a folytatás irányába mutattak.

A szervezés itt is, mint sok más kistelepülésen, összehozta a lakosokat. Míg korábban annyira nem volt erős az összetartás a faluban, egy ilyen nagy rendezvényre már mindenkinek készülnie kellett: a programok összeállítása, a fordítási feladatok, na meg a vendégek elszállásolása mindenki támogatását szükségessé tette.

Maga a piknik több napon keresztül zajlott. Az első és a második napon is hivatalos köszöntővel kezdődött el az események sorozata (gondoltak a későkre is), ezt követően pedig kötetlen beszélgetések során vitatták meg a résztvevők egymással azokat a kérdéseket, amiket a három nagy téma köré csoportosítottak a szervezők. A klímaváltozásról, a fenntartható fejlődésről, valamint új és megújuló energiákról több plenáris előadáson és később szekcióbeszélgetéseken is eszmét cseréltek egymással a résztvevők. A zökkenőmentes munkát a szakértők és a tolmácsok közreműködése tette lehetővé.

A második napon került sor a piknik egyik leglátványosabb elemére, az egész falut és az összes vendéget megmozgató felvonulásra. A menetre, és a helyi hagyományokon alapuló Orbán szobor-szentelésre szombat délelőtt került sor, délután pedig a külföldi vendégek váltak a hangulatfelelőssé: minden csapatnak saját, helyi elemeket is bemutató produkcióval kellett készülnie a közönség számára, ami igazán hangulatossá tette ezt a napot. Este záróünnepség és tűzijáték szórakoztatta a vendégeket és a résztvevőket egyaránt.

Az a mostani pikniken is nyilvánvalóvá vált, hogy minden érzékenyítést és oktatást már az iskolában el kell kezdeni. Részben ezt a célt szolgálta az a rajzverseny is, aminek keretében a részt vevő települések iskolásai mutatták be, mit gondolnak a három nagy témáról. Ezekről végül a résztvevők szavaztak, így választva ki a legjobb alkotásokat. A gyerekek sikerre nevelését minél fiatalabb korban el kell kezdeni, ezért is fontos, hogy a fiatalok kudarckerülő magatartását egy sikerorientált megközelítés váltsa fel. Ebben Felsőnyék polgármestere, dr. Balogh Béla nyújtott segítséget, az ő kezdeményezésére mutatták be azt a módszert, aminek lényege a siker tíz pillérének megismerése és elsajátítása.

A pikniken a legtöbb beszélgetés az egész találkozó legnagyobb témája köré csoportosult: mit tehetnek a kistelepülések a természet védelméért. Ebben épp az (új) horvát partner, a biográdi résztvevők tudtak sokat segíteni mindenki számára. A horvát csapat ugyanis egy olyan városból érkezett, amit számtalan nemzeti park vesz körül, így a természet védelme számukra kiemelt fontosságú ügy. A környezetvédelem igényét az is erősíti, hogy Biograd alapvetően a turizmusból él, így a természetes környezet megőrzése, annak védelme a város jóléte szempontjából is elengedhetetlen. Az idei találkozón épp a nemzeti parkok védelme, valamint az ezeket érő környezeti kockázatok kapcsán tudtak számtalan jó gyakorlatot megosztani.

A résztvevők tudása sok területen bővült: most már sokkal többen, mélyebben és határozottabb tudatossággal érdeklődnek a természetvédelem iránt, jobb tudás áll rendelkezésre nagyon sok kérdésben, és legalább ennyire fontos, hogy a környezettudatosság már nem csak szóban, hanem tettekben is megnyilvánul azok körében, akik részt vettek a programokon és a közös gondolkodásban. A természet szeretete is megerősödött, ami a kistelepülések esetében további előnyöket jelent.

Az eredmények megismertetésében szerepet játszott a helyi és megyei sajtó, illetve maguk a résztvevők is. Felsőnyéken már nagy hagyománya van az iskolásokkal szervezett kül- és belföldi programoknak, így a legnagyobb eredményt és a legnagyobb hatékonyságot azzal lehet elérni, ha a gyerekek jól érzik magukat, és hírét viszik ezeknek a programoknak. Természetesen készültek kiadványok, brosúrák és újságcikkek is, hogy a környező települések és a megye lakossága is értesülhessen az eredményekről.

A horvátok részvétele is nagyon sokat tett hozzá a rendezvény sikeréhez. Az a szakmai anyag, ami a nemzeti parkok védelme kapcsán összegyűlt, már többek érdeklődését is felkeltette. Az első lépés az volt, hogy a záródokumentumot a kistérség többi iskolája számára is elérhetővé tették, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ támogatásával. A KLIK már azt is jelezte, hogy ezt a tananyagot még több intézményben be kívánja mutatni, és egyfajta spin-off hatásként már egy magáncég is jelentkezett, hogy felnőttképzési tartalomként szívesen felhasználná az anyagot. Ez is mutatja, hogy a közös, európai szintű gondolkodás kézzelfogható eredményekhez vezet, amik adott esetben a nemzeti parkok túlélését és fennmaradását is elősegíthetik.

Nagy Zitától megtudhattuk azt is, hogy Felsőnyéken nagy figyelmet fordítanak az iskolások képzésére és támogatására, hogy a következő generáció tagjai személyesen is megélhessék az európaiságot. A találkozások más előnyt is hoztak, hiszen több olyan, a mindennapi oktatásba is beépíthető modul született meg, amelyek már tesztelve vannak, és elérhetők, hasznosíthatók a pedagógusok számára a hétköznapi munka során. Azt sem szabad elfelejteni, hogy nincs annál jobb motiváció a nyelvtanulásra, az új ötletek kifejtésére, mint az, ha az iskolások és az idősebbek is rendszeresen külföldre tudnak utazni, vagy vendégeket tudnak fogadni, és együtt gondolkodhatnak azokról a problémákról, amelyek Európa minden részén érintik a fiatalokat. Ebben nyújtanak segítséget az Európa a polgárokért program lehetőségei is, és ezért dolgoznak azok is, akik munka után, saját szabadidejükből áldoznak a programok megszervezésére, a gyerekek segítésére. Az ilyen programokkal lehet ugyanis elérni, hogy a mostani iskolások már más szemléletben tudnak a jelen fontos kérdéseiről gondolkodni, és a mostani piknikhez hasonló rendezvényekkel Európát is közelebb lehet hozni az iskolások számára.

Ugrósdy Márton