ACES újratöltve - Children like us 2013

2013 | Köznevelés | hátrányos helyzet, interkulturális tapasztalat, mobilitás, SNI, szociális kompetenciák | Békés | Orosháza Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpontjának Vörösmarty Mihály Tagintézménye

Címkék: Önálló tartalom és információgyűjtés, feldolgozás, Problémamegoldás, Személyes és társas készségek, Kooperatív megközelítés, Nem szakrendszerű óra, Projektszerű megvalósítás, Csoportdinamika kialakítása, Kísérletezés

Orosháza Táncsics Mihály Közokta tási Intézmény és Tehetségközpontjának Vörösmarty Mihály Tagintézménye cseh partneriskolájával „Children like us 2013” című projektjében fogyatékos embereket érő hátrányokkal és sajátos nevelési igényű diákokkal szemben táplált sztereotípiákkal foglalkoztak.

A témát igazán emberközelben vizsgálták, a diákok cseh partnerük nélkül és velük együtt is többször ellátogattak a helyi Vadvirág Esélyklubba, ahol 16 évesnél idősebb, részben önellátó értelmi fogyatékosok nappali foglalkoztatása zajlik. Cseh partnerüknél egy sajátos nevelési igényű diákokat oktató iskolában dolgoztak együtt a diákokkal. A közös programok, a közös beszélgetések segítették őket abban, hogy mélyebben átérezzék a sérült emberek hétköznapi problémáit, leküzdjék saját idegenkedésüket az olyan élethelyzetektől, melyben egy sérült emberrel kerülnek interakcióba, valamint ne csak megismerjék, de meg is szeressék azt az érzést, hogy mind mások vagyunk. A projekt példaértékűen informatív honlapjáról sokkal többet is megtudhatunk: http://www.comeni.us/ (ACES 2013-14 (HU-Cz)).

A projekt befejezése után a cseh partner a cseh felhívásban foglaltaknak megfelelően Európai Nyelvi Díjra terjesztette fel a projektet, melyet el is nyertek. A díjátadó ünnepségre 2014. szeptember 25-én került sor Prágában, ahol az orosházi iskolát képviselő 4 tanuló és a projekt vezetője bemutatták a projektben végzett tevékenységeket.