Picassótól a legó animációig

2016 | Köznevelés | drámapedagógia, színház, interkulturális tapasztalat, művészet, nívódíjas projekt | Jász-Nagykun-Szolnok | Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Érintett tantárgy(ak): rajz és vizuális művészet
Címkék: Vizuális készségek, Mozgásos készségek, Asszociatív gondolkodás, Kreatív gondolkodás, Példák, analógiák felismerése, Projektszerű megvalósítás, Játék

A szandaszőlősi iskolába járó diákok már tizenévesen megtapasztalhatták, hogy milyen projektszemlélettel tanulni. Ezek a gyerekek ugyanis úgy ismerkedtek meg öt európai ország közel harminc festőművészével és világhírű alkotásaikkal, hogy közben élményszerű ismereteket szereztek arról is, hogy a művészek milyen történelmi korban alkottak vagy hogy milyen zenére táncolhattak akkoriban az emberek. A Comenius projekt két éve során az eredeti festményeket is megtekinthették, miután homok animációval, linómetszéssel, modern 3D-s grafikával vagy legó animáció formájában reprodukciókat készítettek róluk, valamint fogalmazásokat, verseket alkottak. A 2016-ban Nívódíjjal jutalmazott projekt koordinátorával, Széles Imrénével, valamint az iskola igazgatójával, Hegyiné Mladoniczki Évával beszélgettünk.

Iskolájuk több nemzetközi és hazai elismeréssel is büszkélkedhet. Milyen vezetői attitűd, milyen tanári csapat áll egy ilyen sikeres intézmény mögött?

Hegyiné Mladoniczki Éva: A tantestületünk legnagyobb érdeme talán az újra való nyitottság, a tudatos, gyors reagálás. Közel 20 éve kapcsolódtunk be a nemzetközi programokba, így a Socratesbe, majd a hazai Világ—Nyelv programba is. Mindent tudatosan vállaltunk, ami megújulásra serkentette a közösséget, és soha nem a vezetés döntéseként, hanem a tantestület egyetértésével. Biztos vagyok abban, hogy ez a közösen kialakított munkakultúra vezethetett el odáig, hogy ilyen szép eredményt értünk el. Az elmúlt évek alatt megtanultuk, hogyan kell nemzetközi projektben dolgozni és természetessé vált nálunk a tantárgyköziség, a pedagógusok együttműködése és az együtt gondolkodás. Meggyökeresedett a projektszemlélet, ami azóta is meghatározó része intézményünk stratégiájának.

Hogyan jelent meg a projektszemlélet és a tantárgyköziség a Colours of Europe című projektben?

Széles Imréné: A pályázat alapja az volt, hogy mind az öt nemzet választ 5-6 híres festményt, majd a projekt két éve folyamán ezeket feldolgozzuk: az alkotók életrajzát, a történelmi hátteret, a művészi stílust, a kép keletkezésének körülményeit és a hozzá kapcsolható más művészeti ágakat vagy eseményeket. Ezután a bevont csoportok különböző technikákkal alkották meg saját képeiket, reprodukcióikat, történetbe helyezték és kitalálták a folytatást. Ha zenei stílus kapcsolódott a képhez, meghallgatták a jellemző műveket, sőt betanulták a kapcsolódó táncot is. Drámafoglalkozáson eljátszották a történetet, vagy éppen állóképben örökítették meg a bennük keletkezett képet. Volt lehetőség számítógépes grafikai programok alkalmazásával műalkotások létrehozására is.

Milyen festményeket választott Magyarország?

Sz.I.: A projektünk honlapján mind megtekinthetők a gyerekek által csoportosan vagy egyénileg készített reprodukciók a Feszty-körképről, Szinyei-Merse és Vasarely képeiről. Részletesen feldolgoztuk Székely Bertalan Egri nők és Than Mór Nyáry és Pekry elfogatása című képét. Miután a gyerekek feldolgozták az alkotók életrajzát, rajzórán a historizmus stílusjegyeit beszélték meg, történelemórán feltártuk a török kori várháborúk hátterét. Tanulmányoztuk Tinódi Lantos Sebestyén életét, és a Summáját írom Eger várának históriás ének egyes részeit is megtanultuk, illetve átírták a gyerekek a szolnoki vár ostromára. Ezt és a Dobó esküje alapján készült jelmezes előadást is bemutattuk a szolnoki vár stilizált képe előtt a projekttalálkozón. A Than Mór kép kapcsán elkészítették a diákok az 1552-es szolnoki vár ajtó méretű makettjét sógyurmából, majd ezt gyönyörűen ki is festették. Aztán a magyarországi projekttalálkozón a külföldi gyerekekkel elmentünk megnézni a vár helyét, ezt követően pedig ellátogattunk a Nemzeti Galériába, ahol interaktív angol idegenvezetéssel megtekintettük a képek eredetijét.

A honlapon nagyon sok ötlet, alkotói mozzanat, kép és animáció meg van örökítve. Kiemelne néhány emlékezetes pillanatot?

Fazekas Zsuzsa rajztanár, a projekt művészeti vezetője: Nagyon sok ilyen volt… Például mikor az egyik nyolcadikos tanulónk legó animációval elkészítette az egri vár ostromát, folytatva a történetetazzal, hogy elérkezünk 2015-be, amikor a magyar és a török gyerek barátságban kezet fog. De említhetném azt is, amikor feldolgoztuk Picasso Guernicáját, amely a háború borzalmait mutatja be, és a Lengyelországban szervezett összművészeti fesztiválon a gyerekek hatalmas méretben megalkották Colours of Europe felirattal, kortárs festészeti stílusban a kép ellentételezését, egy saját boldogságtérképet. Nagyon különleges Wyspianski lengyel festő művének homok animációs feldolgozása is, ami alatt Chopin zenéje szól aláfestésként.

Mit tekintenek a projekt legfontosabb hatásának? Kitől mit lehetett tanulni?

F. Zs.: Számomra a legfontosabb az volt, hogy a tanulók a tananyaghoz kapcsolódva, de sokkal mélyebben és részletesebben ismerkedtek meg a kijelölt művészeti alkotásokkal és hátterükkel, így könnyebben hozták létre saját műveiket. A rendkívül gazdag technikai palettát a projekt nélkül nem próbálhattuk volna ki, a rajztanítás eszköztára jelentősen bővült. Fontos kapcsolatokat alakítottunk ki a partner tanárokkal is, és minden országból érkeztek vagy a honlapon megjelentek olyan ötletek, amelyeket a mindennapokban ezután is fel tudunk használni.

Sz. I.: Meglepő és tanulságos volt látni a spanyol és portugál kreativitást a különböző anyagok művészi felhasználásában: terméseket, hulladékot használtak például a képek reprodukálásához. De jó volt látni azt is, ahogy a magyarok a lengyel gyerekektől tanulták meg egyes számítógépes grafikai alkalmazások használatát. Megismertük a portugál partnernél az SNI tanulók integrációjának módszerét, illetve a török partnerek különleges, komplex látásmódját. A látókör bővülése, a komplexitás és a kreativitás fejlődése pedig hosszú távon érezhető.

A tehetséggondozás és a hátrányosabb helyzetű gyerekekkel való kiemelt foglalkozás és méltányos bánásmód is jellemző az iskolájukra. Hogyan mutatkozott ez meg ebben az együttműködésben?

F. Zs.: A projekt lehetővé tette, hogy a tevékenységekben  részt vegyenek olyan diákok is, akiknek hátrányos helyzetük miatt nincs lehetőségük az utazásra vagy képességeik és érdeklődésük fejlesztésére,illetvenem rendelkeznek igazi motivációval a nyelvtanulás iránt, és nincs naprakész ismeretük az internethasználat terén. Mindannyiunk számára sikerélményt adott ez a két év, hiszen számos művészeti ágban teremtettünk lehetőséget az önkifejezésre, a tehetség kibontakoztatására és az önálló produkciók bemutatására. Ezáltal mindenki megélhette és megmutathatta, hogy tehetséges valamiben és képes szépet alkotni.

A projekt értékei:

Az összetett célokkal, átgondolt, széleskörű tevékenységekkel megvalósított, kiváló témaválasztású együttműködés rendkívül sokféle készség fejlesztésére adott lehetőséget.  A tevékenységek nagy részét sikerült a tanmenetbe integrálni, emellett a projekt közvetve hatást gyakorolt az iskola nyelvoktatási programjára is, valamint számos tanuló esetében hatással volt a pályaorientációra.

 

 

Intézmény: Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Cím: Colours of Europe

Koordinátor: Széles Imréné Mondok Zsuzsanna

Honlap: http://www.coloursofeurope.eu

Az interjút készítette: Fintáné Hidy Réka

A 2016-os év további díjazottjairól ITT olvashat, a korábbi évek Nívódíjas projektjeit pedig ITT tudja elérni!

Az alábbi képre kattintva a cikk olvasható és letölthető pdf-ben is!