A munkáltatót nem az érdekli, hogy miről van papírja a végzett tanulónak, hanem hogy mit tud

2017 | Szakképzés | mobilitás, szakmai gyakorlat | Csongrád | Szegedi Szakképzési Centrum Hansági Ferenc Szakképző Iskolája

Érintett tantárgy(ak): cukrászat,turizmus és vendéglátás

Sokaknak még mindig idegenül hangzik az ECVET kifejezés. Önök hogyan tanulták meg az ilyen fajta eszközök használatát?

Az ECVET eszközök segítenek a minőségi projektek megvalósításában. Nekünk sokat segített Farkas Éva: Segédlet a tanulási eredmények megírásához a szakképzési és a felnőttképzési szektor számára című anyaga. Emellett szinte minden lehetőséget megragadtunk a tanulásra: partnereink jó gyakorlatainak megismerése, a kísérő tanárok tapasztalatainak felhasználása, illetve a célzott tanárcserés programok által. Szakoktató kollégáink között számos óraadó van, akik elismert gyakorló szakemberek képzőhelyeken, így az ő tapasztalataik is beleépülhettek az általunk készített ECVET eszközökbe.

Milyen előnyeit látják az ECVET eszközök használatának?

Ezek az értékelés jobb követhetőségét, objektivitását segítik. Minden külföldi mobilitást szervező intézménynek javasoljuk az ECVET eszközök használatát. Igen széles palettán felhasználhatóak ezek: a képesítések leírásától, tantervek, képzési programok, modulok, tematikák, tananyagok tervezése, fejlesztése szintjétől; a vizsgafeladatok kidolgozásán vagy például a duális képzésben a gyakorlati követelmények megfogalmazásán át; a nem formális környezetben szerzett kompetenciák elismeréséig sok területen. Így a mobilitási programok kialakításában is.

Kérem, mutassa be az ECMO – ECVET meets europass mobility kísérleti projektet!

Az Európai Unió kombinálni kívánja a már meglévő európai átláthatósági eszközöket. Az ECMO kísérleti projekt volt az, amely megtette az első lépéseket azzal a céllal, hogy az Europasst az ECVET dokumentációs eszközeként használja, és ajánlatot tett az Igazolvány 5.a pontjának továbbfejlesztésére. A kompetenciák, képzések dokumentálására, értékelésére nagyon sok különböző követelmény létezik Európa-szerte. A cégek által alkalmazott módszerek nem teljesen érthetőek és nem tekinthetőek megbízhatónak. Az ECVET alkalmazásához elengedhetetlenül szükséges a mobilitási tevékenységek során megszerzett tapasztalatok dokumentálása, a gyakorlatiasság elősegítése érdekében. A módosított Europass igazolványt használták és tesztelték a HoReCa (Vendéglátó) szektorban. A leggyakoribb munkafolyamatok azonosítására a VQTS modellt használták a vendéglátós szektorban. A VQTS modell a munkához kötődő kompetenciák strukturált jellemzésére szolgál, melynek egyik legfontosabb eleme a kompetencia mátrix, amit mi is kidolgoztuk a szakács, pincér és cukrász szakmára.

Mi a kompetencia mátrix és mire használható?

Ezek gyakorlatilag olyantulajdonságminták leírásai, amelyek alkalmassá teszik a diákot az adott munkafolyamat betöltésére, és megfogalmazzák a szükséges és elvárható attitűd elemeket is. A mérés-értékelés ECVET eszköze a kompetencia mátrix, amely az elsajátított kompetenciák, a tanulási eredmények az eddiginél pontosabb, objektívebb mérését teszi lehetővé. A diákok a kiutazást megelőzően ennek segítségével, önértékelés formájában meghatározzák, hogy az adott pillanatban milyen szakmai kompetenciákkal rendelkeznek. Utána a diák bejelöli a mátrixon minden kompetenciánál azt a szintet is, amit a külföldi szakmai gyakorlat végére szeretne elérni. A mobilitás végén a külföldi szakmai mentor az értékelőlap kitöltésével visszajelzést ad a diák teljesítményéről. A tanuló pedig ismételten értékeli a mobilitás után elért kompetencia szintjét a táblázat segítségével.

Melyek önök szerint a szakmai gyakorlat legfontosabb értékelési kritériumai?

A szakmai gyakorlatok értékelése több elemből tevődik össze: a kedvezményezettek önértékeléséből, a külföldi mentor írásbeli értékeléséből, a munkanaplók és írásbeli programösszefoglalók elemzéséből, majd a projekt végén az ünnepélyes disszeminációs rendezvény utáni záró értékelésből.

Hogyan határozzák meg a mobilitás tanulási eredményeit?

Az egy, illetve frissen végzett diákjaink esetén két hónapos mobilitási periódusra kettő tanulási eredményt (Learning Outcomes) fogalmazunk meg. Így minden résztvevő számára világos lesz, hogy a tanuló a tanulási folyamat végén mit tud, ért és mit képes elvégezni, munkáját milyen felelősségi és önállósági szinten képes ellátni, függetlenül attól, hogy hol, mikor és hogyan szerezte ezeket a kompetenciákat. Fontos, hogy diákjaink külföldi mobilitása során megszerzendő tanulási eredményeit pontosan fogalmazzuk meg, hogy mérhetőek, dokumentálhatóak, így értékelhetőek és elismerhetőek legyenek. Az értékelés és az elismerés folyamatát rögzítjük a diákok, az intézmény és a külföldi fogadó fél által aláírt Tanulási Megállapodásban (Learning Agreement, Lernvereinbarung). Abból indulunk ki, hogy a munkáltatót nem az érdekli, hogy miről van papírja a végzett tanulónak, hanem hogy mit tud, mire képes a munkában. Ezért lényeges a tanulási eredmények alapú megközelítés, ami viszont csak akkor működhet jól, ha megfelelő az egyeztetés az érintett szereplők között.

Hogyan biztosítják a projektek minőségfejlesztését?

Ahhoz, hogy pályázati munkánkat eredményesen, megbízhatóan végezhessük, a programban nagy szerepet kapott az intézményi minőségfejlesztés. Az igazgatóhelyettes és a minőségügyi vezető kollégánk irányítja a pályázati minőségbiztosítási munkát. Már 2007-ben kidolgoztuk az Intézményi Minőségbiztosítási Program keretén belül A külföldi szakmai gyakorlatok és tapasztalatcserék megvalósításának szabályzata című dokumentumot, amit folyamatosan aktualizálunk. Ehhez kapcsolódott 2015-ben A külföldi szakmai gyakorlatok összefüggő szakmai gyakorlatba való beszámíthatóságának szabályozása című anyag, ami az intézményi pedagógiai programunk melléklete. Feltétlenül ajánljuk a rendszerszabályozó, segítő dokumentumok kidolgozását a mobilitási programokban még csak kezdő iskoláknak is, hogy profi módon, minél kisebb hibaszázalékkal tudják végezni felelősségteljes munkájukat.

 

További információ: http://hansagiisk.hu/ , http://www.ecmo-europe.de/ecmo/en_project.html

 

Berkes Blanka

Tempus Közalapítvány, Erasmus+ mobilitási csoport