Hogyan járulhat hozzá az idegen nyelvtudás a foglalkoztathatóság növeléséhez? Miért érdemes ritka nyelveket tanulni? Melyek a korszerű nyelvoktatás jó gyakorlatai?

Az idegen nyelvtudás elengedhetetlen ahhoz, hogy az EU állampolgárok szabadon mozogjanak, munkát vállaljanak és tanuljanak Európában. Így a mobilitás közvetetten hozzájárulhat a foglalkoztathatóság növeléséhez és a gazdasági növekedéshez. A nyelvtanulás és nyelvi sokszínűség támogatása ezért az EU egyik fontos törekvése. A Tempus Közalapítvány tagja a nyolc országot magában foglaló INNLAC (International Network of National Language Centres) hálózatnak, amely az adott országok nyelvoktatási stratégiáját vagy annak egyes aspektusait megvalósító intézmények önkéntes szerveződése.

A Tudásmenedzsment csoport szakmai projektjeinek célja többek között a hazai nyelvoktatás fejlesztésének támogatása különböző tudásmegosztó fórumok (szakmai konferenciák, műhelymunkák) létrehozásán, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásán keresztül a következő témákban: nyelvoktatás és munkaerőpiac; szaknyelvoktatás szerepe a foglalkoztathatóság növelésében; korai nyelvoktatás a többnyelvűség támogatásáért és a nyelvtanárképzés aktuális kérdései, a Magyarországon kevésbé gyakran oktatott idegen nyelvek tanulásának népszerűsítése. 

A honlap tartalmát ajánljuk nyelvtanároknak, nyelvtanárképzőknek, nyelvoktatási szakembereknek és mindenkinek, aki a nyelvoktatás aktuális kérdései iránt érdeklődik. 

További információk>>

Utolsó módosítás: .