Digitális irodák

Közzétéve2016-08-03 08:06:54
ÖtletgazdaTusorné Fekete Éva, http://tusoreva.blogspot.hu, http://weores.ininet.hu, http://weoresinfo.blogspot.hu, http://gyweores.blogspot.hu/
Évek óta informatikát tanítok a felső tagozatban, évfolyamonként egyszerre 2-3 osztályban. A 8. osztályosokkal a tanév elején "Az informatikai eszközök használata" témakörre 4 órát szántam. A tananyag már meglévő ismeretekre épít, melyet idáig a gyerekek önálló vagy csoportos kiselőadásaival, prezentációival dolgoztak fel. Ebben a tanévben egy kicsit frissíteni akartam tevékenységeket, és úgy döntöttem, hogy szakértői mozaik módszerrel dolgozzuk fel a gyerekekkel az ismereteket. A munka a számítástechnika teremben folyt, de otthoni tevékenységre is szükség volt. A gyerekek a digitális osztályteremben kommunikálhatnak egymással, itt tették közre a produktumokat, illetve ide töltöttem fel az értékelő eszközöket is.

Tanulóimnak egy adott (általuk választott irányultságú) iroda hardver és szoftver szükségleteinek megtervezését kellett elkészíteni. Épített a tanulók meglévő ismereteire, informatikai technikai tudásukra, kollaboratív tevékenységeket valósítunk meg. Fejlesztette a digitális szövegértést, a szociális kompetenciát. A munkát formatív önértékelési lehetőség támogatta, az elkészült projekteket közösen értékeltük, minősítettük.

A PROJEKT KIINDULÓ PROBLÉMÁJA az volt, hogy milyen hardver és szoftver eszközökre van szükségünk egy digitális iroda működtetésére? A gyerekeknek már volt ismeretei a hardver és szoftver témakörből, most a feladatuk az volt, hogy a tanult ismereteket közösen felidézzék, mozgósítsák, rendszerezzék, újakat szerezzenek, az így összegyűjtött ismereteket beépítve létrehozzanak produktumokat, csoport munkában.

A munka során létrehoztak egy komplett ajánlatot: szöveges, képes árlistás katalógust (nyomtatható dokumentum formában) és egy prezentációs célra létrehozott alkalmazást, ami lehetett film, bemutató, honlap oldal, blogoldal vagy akár infografika is. Az utóbbit prezentálni kellett a többieknek is, akik értékelték a munkájukat, illetve a bemutatást.

A tevékenységek során formatív áttekintő táblázat segítségével folyamatosan értékelték a munkájukat- ez támogatta, motiválta, irányította a tevékenységeket. Az áttekintő táblázatot Google Docs-ban készítettem el, és a digitális osztályteremben megosztottam, így minden gyerek személyre szólóan megkaphatta. Ebben a táblázatban minden résztevékenységhez 4 szint tartozik, így egyszerűen tudták értékelni saját tevékenységüket, illetve tanári értékelés is adható. A projekt végén az elkészült produktumokat ŰRLAP segítségével MINŐSÍTETTÉK a csoportok. Mind az áttekintő táblázat, mind az űrlapos értékelés alkalmas arra, hogy FORMATÍV illetve SZUMMATÍV ÉRTÉKELÉS is történjen, így a jegyadás is lehetséges volt.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be