Ki vagyok a végén?

Közzétéve2016-08-19 16:24:20
ÖtletgazdaDénesné Szak Andrea,
A "Ki vagyok a végén?" elnevezésű projekt alapötletét egy 8. osztályos csoporttal valósítottam meg.

Ezt a korosztályt több téma is foglalkoztatja: szerelmek, a családtól való elszakadás, új kortársi kapcsolatok kialakítása és közben folyamatos vívódás önmagukkal és a környezetükkel. Ők is szeretnék jobban megismerni önmagukat, szeretnék jobban megérteni az őket körülvevő világot.

A projekt keretét a fordított osztálytermi modell ihlette. A diákok egy idősíkban, de helyileg 4 elkülönített csoportban dolgoznak a projekttémákon. A 4 gyerekcsapat csupán "virtuálisan" találkozik egymással a OneNote felületen.

A projekt témája 4 virtuális "találkozásra" épül:
- 0. típusú találkozás (otthon)
- Én & Énke létezése,
- a facebook mint sok ember (ál)arca,
- a Z-generációs és Co.
- SOrS kérdések.
- Önreflexiós óra
- A nagy találkozás

Mindegyik találkozás célja a gondolatébresztés, a közös vita és eszmecsere, és egy közös produktum létrehozása volt.

Célkitűzéseim:
1. A diákcsoport teljesen önmaga felel a projekt során nyújtott teljesítményéért, segítséget csak online kérhet.
2. A OneNote felületen követhető a többi csoport munkája a netikett szabályainak a betartásával.
3. A csoportok problémamegoldó képességét teszem próbára, tanárként csak virtuálisan nyújtok segítséget.
4. Célom felkelteni a diákokban a közös tanulás örömét a felelősségvállalás megosztásának a gyakorlása mellett.

Alkalmazott munkamódszereim:
Frontális munka, csoport munka, egyéni feladatvégzés, dráma- élménypedagógia, ön- és társ reflexiók, IKT- eszközök produktív használata

Összegző gondolatok:
Az utolsó foglalkozáson lépésenként végigbeszéltük a projekt állomásait. Minden csapat prezentálta a megoldásait. Erre az órára elkészítettem a tanteremben a projekt-falat, ahol a csapatok munkáját és a projekt állomásit is jól nyomom lehetett követni. A diákok által kitöltött kérdőívek összesített eredményét is megismerték a tanulók. A projekt végén én magam is értékeltem a csoportok munkáját. Mindenki elvitt magával valami fontosat és hasznosat a projekthétről, s ezt a tudást igyekszünk tovább bővíteni a tanítási órákon is, nem csak projektfoglalkozásokon.

A tanulói visszajelzések nagyon pozitívak voltak. A diákok érdekesnek találták a feldolgozott témákat. Mindenki meg tudott nevezni olyan újdonságokat, amellyel gazdagodott a tudása. Alapjában véve jónak értékelték mind az egyéni, mind a csapat teljesítményüket. Szívesen dolgoztak ebben az új munkaformában is.

A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be