Meseerdő

Közzétéve2017-08-11 16:49:49
ÖtletgazdaNagy Ágnes,
A modern kihívásokra épülő motiváció 3.0 motivációs rendszer, melyben maga a tevékenység az örömforrás, a tevékenység közbeni elégedettségérzés.
A "gamification" - játékosítás- a játékmechanizmusokra épülő működés alkalmazása a tanulásban, mely az egyéni és csoportos motivációt, együttműködést és az eredmény-centrikusságot fokozza. Legfontosabb tényezői az optimális terhelés, az elérendő "nagy cél" optimális, kisebb szintekre, célokra bontása és az ideális jutalomrendszer, amely biztosítja a pozitív élményt.
A fokozatok, szintek, sávok szisztematizált felépítésének az általános iskola kezdő szakaszában, annak is az elején, az első osztályban különösen nagy jelentősége van, mert ekkor folyik a tanuláshoz szükséges alapvető készségek, képességek kiépítése, a további tanulást megalapozó, biztosan működő szintre való fejlesztése.
Az olvasáselsajátítás kezdeti időszaka igen szenzitív terület, ezért a klasszikus és újgenerációs módszerek, értékelés tudatosan tervezett, harmonikus egyensúlyára kell törekedni.
A módszertani ötletet általános iskola első osztályos tanulóival valósítottam meg, a betűtanulási időszak utolsó harmadában. Ekkora már képesek a gyerekek rövid mondatok olvasására, tartalmi összefüggések meghatározására, egyidejűleg azonban kiemelt fontosságú az olvasásképességet meghatározó valamennyi összetevő szisztematikus fejlesztése.
A tevékenységek a tanulók életkorához igazítva sok mozgásra, szabad önkifejezésre, izgalmas, mesekörnyezetbe (kerettörténet) ágyazva valósulnak meg. Az élménybe vonás a vizuális, auditív csatornák aktivizálásával fokozható, ehhez nyújt segítséget az IKT-eszközökkel támogatott tanulási környezet (okos telefon vagy számítógép, internet, e-StudyGroupp, ClassDojo, prezentáció).
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be