Kutatócsoportok a rengetegben

Közzétéve2017-08-19 09:55:57
ÖtletgazdaBiróné Szabó Brigitta, -
A kötelező olvasmány feldolgozása mindig nagy kihívás, különösen 8. osztályban. Ezért döntöttem úgy, hogy a 8. évfolyamos tanulók számára új ötletekkel, nagyobb aktivitást és IKT-eszközöket is igénylő órákon vezetem be őket Tamási Áron Ábel a rengetegben című regényének világába.
A regény feldolgozásának kezdetén két tanítási órán azt a célt tűztem ki, hogy a tanulók megismerkedjenek a regény földrajzi-történelmi hátterével, a nyelvi sajátosságokkal, közelebb kerüljenek a főhőst körülvevő világhoz, alapvető emberi helyzeteket beszéljenek meg, a kreatív alkotást gyakorolják. A feladatok megoldása közben a regényben olvasottak felidézésére, rendszerezésére van szükség, így talán nem vesznek el a "rengetegben". Ezzel elősegíthetjük a regény mélyebb rétegeinek megértését, későbbi feldolgozását.
A tanulók az előző órán már beszámoltak az író életéről, a regény műfaji sajátosságait is átismételtük. Ezen a 2x45 perces órán IKT-eszközök segítségével aktív kutató és alkotó munka vár rájuk. 4 fős csapatokban dolgoznak, csapatonként legalább egy laptop, illetve a csapattagoknál lévő mobiltelefon segíti a feladatmegoldást. A csapatok kialakítása után villámkérdésekkel indítunk, amit csapaton belül, párban oldanak meg, a kérdések a regény cselekményéhez kapcsolódnak, olvasottságot mérnek.
Ezután válnak igazi kutatócsoportokká, a feladatuk, hogy az IKT-eszközök segítségével felkutassák, megtalálják, megalkossák a saját csoportjuk válaszait. Összesen hat csoport alakul az osztályból: földrajzi kutatócsoport, nyelvi kutatócsoport, túlélő csoport, álláskereső csoport, hirdető csoport, állatkereső csoport. Minden csoport más-más feladaton dolgozik, feladatkártyán kapják meg a kérdéseket és a szükséges eszközöket, linkeket lépésenként. Fontos, hogy egymást segítve, együttműködve végezzék el a kutatást.
A cél, hogy valamennyi lépést teljesítve a kutatás sikeres legyen, közelebb kerüljenek a regény világához, a főszereplőhöz, Ábelhez. Végül az elvégzett munkáról beszámoljanak az osztály előtt, majd értékeljék a csoportok munkáját. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be