Fejlesztő fejtörők - A tanulók készség- és képességfejlesztését, tevékenységeit támogató digitális módszertani segédanyag

Közzétéve2018-08-14 23:23:27
ÖtletgazdaPapp Hajnalka Marianna, nincs
Tartalma:
A Fejlesztő fejtörők címhez igazodóan a feladatok ismeretszerzésre buzdító játékok, versenyzésre és kooperációra történő játékok, rejtvények, gondolkodtató feladatok, furfangos fejtörők.
Felépítése:
- Az anyanyelvi sorozatom (eddig 36 rész) PowerPoint programmal készült anyagokat tartalmaz, melyek egyformán 18 diából állnak.
- A 18 dia a fejlesztendő területek szerint oszlik meg, azonos számozással:
Képességek a pszichológiában (vizuális és auditív észlelés, orientáció, vizuális és auditív figyelem, vizuális és auditív emlékezet, képzelet, gondolkodás), majd kettéválik anyanyelvi (grafomotorika, verbális képesség, olvasási képesség, írás-helyesírás) vagy matematikai (számlálás, számolás, alapműveletek, összefüggések, geometria, valószínűség, becslés, mérés, szöveges feladat, mértékegység-váltás) készségek, képességek fejlesztését segítő feladatokra. Két dián szereplő játéklehetőségek adnak ötletet a mozgás, lazítás és szociális képességek fejlesztésére.
A sorozat felépítése tematikus. Egy PowerPoint-on az adott téma végigvonul a fejlesztési területek egészén. (Például hang- és betűdifferenciálás szerint: a-á; e-é vagy gy-ny-ty vagy b-d-p?)
Használata, működése:
- Több (3-4) feladat is szerepel egy dián, melyek nehézségi fok szerint következnek. Időtől és tervezéstől függően bármennyi lejátszható, majd továbbléphetünk.
- A feladatok példákkal kezdődnek, hogy a tanulók felismerjék, megállapítsák a megoldások menetét, és biztonságos kezdést kapjanak egy sikeres feladatvégzéshez.
- A megoldások mindig megjelennek az ellenőrzéshez.
- Az utasítások egyszerűek, rövidek, érthetőek, hangos és néma tanulói olvasásra is alkalmasak. Változatos szövegezésük biztosítja, hogy figyeljenek a részletekre, ugyanakkor minél több formáját gyakorolhatják a feladatmegoldásoknak.
- Technikailag a diákon lévő számozás biztosítja, hogy egy kattintásra szabadon váltsunk, akár ugrásszerűen a területek között. Például, ha az óra elején a téri orientációt szeretném fejleszteni, az óra második részében pedig az olvasási képességeket, akkor csak a 4-es, és a 15-ös vagy 16-os diákat választom. Ha szükség van óra közben egy játékra, hogy ébren tartsuk a figyelmet, akkor készülés nélkül kattinthatunk a 12-es diára, ami lehetővé teszi a rugalmas óravezetést.
- Időzítővel vannak ellátva azok a típusú feladatok, ahol felvillantott szavak, szópárok, képek jelennek meg, melyek az életkori sajátosságoknak megfelelően aktivizálják például a gyorsolvasást, vagy a gondolkodást, memóriát. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be