A HOME WHERE YOUR HEART IS - KÜLÖNLEGES ÉPÜLETEK, IDEÁLIS OTTHONOK

Közzétéve2019-08-01 16:35:59
ÖtletgazdaKasné Havas Erika,
A bemutatott ötlet a New English File Intermediate kötetének 4. file-ban feldolgozásra kerülő témára, lakóhely, lakóépületek témakörére épül, de bármely angol nyelvkönyv idevágó témájához fel lehet használni. Célja az érdeklődés felkeltése, a motiváció növelése különböző eszközökkel. A kiegészítő anyag feldolgozásához IKT eszközöket (is) használunk, de fontos odafigyelni az arányokra is, ne csak a kütyük kapjanak szerepet.
A téma feldolgozása során beépítjük a már korábban megszerzett ismereteket (szókincs, személyes tapasztalatok) és ezeket felhasználva dolgozunk különféle feladatokon a lehető legváltozatosabb tanulásszervezési módokban.
A folyamat végére a tanulók képesek lesznek beszélni általában különböző típusú lakhelyekről, a világban található legérdekesebb épületekről, a lakás fenntartásához szükséges tevékenységekről és be tudják mutatni az általuk elképzelt ideális otthont. A feldolgozás időszaka alatt olyan felületeket használunk, melyek mindenki számára egyszerűen kezelhetők, ingyenesek, de ugyanakkor a tanítási órákat és az otthoni készülést érdekessé, izgalmassá teszik. Szerepet kap a differenciálás, lehetőséget kapnak a kibontakozásra azok a tanulók is, akik ugyan angol nyelvből nem a legjobbak, de szorgalmasak és kreatívak. Az értékelés objektív és szubjektív módon is történik az adott feladatnak megfelelően.
Azon kívül, hogy egy adott témakörben a tanulók meglévő tudásukat új ismeretekkel egészíthetik ki, személyiségük is fejlődik; felelősséget kell vállalniuk munkájukért és a csoportjukért.
Most egy tanítási órát mutatok be, de szükség esetén a feladatok számát csökkenteni vagy növelni is lehet. Az alkalmazott módszereket minden idegen nyelv tanítása során fel lehet használni, sőt más tantárgyak tanításába is integrálni lehet.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be