Miénk a Grund!

Közzétéve2019-08-17 19:45:27
ÖtletgazdaDerekasné Orosz Andrea,
Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk kötelező olvasmány élményközpontú feldolgozása, a tanulócsoport aktív bevonásával, az általuk érdekesnek talált fókusztémák köré épülő tantárgyi projekt megvalósításával alkotja a módszertani ötlet alapját. A gyerekek életkori sajátosságaihoz és előzetes tudásához igazítottan a tanórákba illesztett műelemzési ismeretek főként csoportmunkában kerülnek feldolgozásra. Ennek eredményére épülően a csoportos projektmunka megvalósításának időkeretét is biztosítjuk a tanórai keretben.
3 hetes szaktárgyi projekt tanórai keretében kerülnek feldolgozásra a kerettantervi műelemzési feladatok. Élményközpontú, tanulói érdeklődésre és együttműködésre épülő csoportmunka dominál a tanórai tevékenységekben. A regény feldolgozásában a műelemzési alapismeretek megalapozása történik. Az aktív befogadói magatartást kialakító módszertani megoldások színesítik a tanórákat.
A digitális projektmegvalósítás módszertanára épülően a csoportszabályok megalkotása, az ötletelés, a részletes projektterv kidolgozása, az értékelési eszközök aktív tanulói digitális eszközhasználatra, saját és iskolai eszközök felhasználásával történik.
A Pál utcai fiúk c. regény feldolgozása 8 magyar irodalom óra keretében előkészítés és értékelés között 3 tematikai csomópont köré szerveződnek:
I. Előkészítés - 1 óra
II. Szereplők és a cselekmény - 2 óra
III. A regény szerkezete, és jellegzetes motívumai - 2 óra
IV. Életre keltett események ? projektbemutató - 2 óra
V. Értékelés - 1 óra
A csoportos tanulói projektek elkészítésébe bevonható egyéb tantárgyi órák: 2 ének-zene; 2 technika, életvitel; 2 vizuális kultúra, 1 testnevelés és sport, vagy a tanulók tanórán kívüli tevékenység keretében is megszervezhetik a csoportmunka elkészítését.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be