Szabadítsd ki a királylányt!

Közzétéve2019-08-20 12:36:11
ÖtletgazdaBátkiné Mészáros Viktória, http://www.mocorgo.hu
A műhelyfoglalkozások tematikája olyan játékokat tartalmaz, amelyek fejlesztik a gondolkozást, tanulási képességet, a logikát és beszédkészséget. A ROBOT TEKNŐSÖK társasjáték és a ROBOT EGÉR a kódolás alapjainak elsajátítására alkalmas, szem előtt tartva az óvodások életkori sajátosságait, fejlesztve a digitális bennszülöttek algoritmikus gondolkodását.
A beszédkészség fejlesztése kiemelt célunk, hiszen a szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű gyermekekre nagyobb arányban jellemző a kidolgozatlan nyelvi kód, Ezt gyenge pontként kezeljük a programban, mely állandó fejlesztést igényel. Az IKT adta lehetőségek alkalmasak az érdeklődés fenntartására és segítik a légkörjavítást. Ezért is fejlesztettem ki az IQ KALAND jobb-bal irányok játékát, majd ennek a játéknak a sikerén felbuzdulva az IQ KALAND alkalmazást, mely célja az irányok tanítása és gyakorlása, mely segíti az alapkulturtechnikák sikeres megtanulását, valamint, feltétlenül szükséges a programozás alapismereteinek játékos elsajátításához.
A foglalkozásokon szereplő játékokhoz, társasjátékokhoz (KID SMART, ROBOT EGÉR, Túl az óperencián, Robot Teknősök) gondolkodtató kérdéseket teszünk fel, melyek a gyermekek gondolkodásának tágítására adnak lehetőséget. A játékokhoz tervezett kiegészítő tevékenységek (rajz, gyurmázás, vizuális alkotás, mozgásos tevékenységek, felfedező kirándulás, kiállítás látogatás-szervezés) arra szolgálnak, hogy a gyerekek tovább vihessék a játékok által serkentett gondolataikat. A játékok társaikkal való megismertetése, játszásával lehetőségük van alkalmazni megszerzett készségeiket. Előkészülnek az IKT eszközök szélesebb körű befogadására, melyekkel a későbbiekben, az iskolában, szakkörökön találkozhatnak. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be