Szinyei and Me

Közzétéve2019-08-22 14:30:47
ÖtletgazdaGrünberg Ágnes, dr Kőszeginé Majoros Ágnes,
Sajátos tanrendjük miatt a nyelvi előkészítő osztály tanulói mindössze heti 3 tanórában dolgoznak együtt, a többi órán csoportbontásban tanulnak, melynek az a sajnálatos következménye, hogy az osztály tanulói alig találkoznak egymással, csak a saját csoportjukba járó diákokkal beszélgetnek, gyakorlatilag hónapok alatt sem ismerik meg egymást. Ezért éreztük szükségesnek egy, kifejezetten az adott osztály tantervét figyelembe vevő játékos, a 21. századi készségek fejlesztését is figyelembe vevő feladatsor összeállítását.
A következő célokat tűztük ki:
a kommunikáció eszköze az angol nyelv
4 alapkészség fejlesztése ( beszéd-, írás-, hallás utáni és olvasott szövegértés)
változatos web2-es alkalmazások használata
információ megosztása önmagukról
az iskola névadójának és az iskola épületének megismerése
csoportmunka, mely során megtapasztalják a közösen elvégzett munka nehézségeit és sikereit, képesek kreatív módon együttműködni, ötleteiket egymással megosztani, fejlődik kommunikációs és problémamegoldó-képességük is.
A munka menete:
1. előzetes feladatok:
A diákok egyénileg avatar-t készítenek, melyet egy, az osztály számára kevésbé ismert információt tartalmazó mondattal együtt elküldenek nekünk elektronikus úton. Az avatar elkészítéséhez irányított szempontokat , a mondathoz segítő, ötletet adó példamondatokat kapnak.
2. a feladatsor lebonyolítása:
A diákok csoportban dolgoznak. A csoportok kialakítása online alkalmazás használatával történik, úgy, hogy a kezdő és a haladó csoportból is kerüljön diák mindegyik csoportba. A feladatsor 10 feladatból áll. A feladatok 3 fő témát ölelnek fel: saját maguk bemutatása, a 4 alapkészség fejlesztése, valamint az iskola névadójának és épületének megismerése. A feladatok elvégzésének sorrendje tetszőleges lehet.
3. értékelés
Az értékelést felsőbb évfolyamba járó diákok végzik pontozó sablon, megoldókulcs alapján. A csoportok oklevelet kapnak a kialakult helyezések alapján, melyek a https://www.123certificates.com/ -on készülnek. A különböző feladatokban elért kimagasló eredményeket jelvényekkel külön jutalmazzuk, melyeket a http://www.makebadg.es/badge segítségével készítünk el. A közös munkát egy záró beszélgetés követi az angolszakos osztályfőnökkel, a diákok véleményének felmérésére online kérdőívet használunk, jelen esetben a https://www.mentimeter.com/ -ot.

A feladatok elvégzéséhez szükséges idő: 5 tanóra + értékelés+eredményhirdetés A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be