Vak tyúk is talál szemet

Közzétéve2019-08-24 16:20:15
ÖtletgazdaDénesné Szak Andrea & Pandúr Emese,
A módszertani ötlet alapjául a kaposmérői és kadarkúti, főleg 5. 6. osztályos diákok számára tervezett nyelvi projekt szolgált, amelynek ötletét Pandúr Emese kolléganőmmel az interneten keresztül egy nyári szünet alkalmával dolgoztuk ki. A projekt fókusza a magyar nyelv állandósult szókapcsolataira, szólásokra és közmondásokra esett, mert úgy éreztük mind a ketten, hogy ezt a nyelvi kincset, amitől olyan színes a nyelvünk, nem szabad hagyni kikopni a mai generáció nyelvéből sem. Lassan már idegen nyelvként hat rájuk egy-egy szólás vagy mondás. Az 5.-es nyelvtan könyv egy-két fejezetén kívül alig találkoznak a tanulók hasonló példákkal egészen a felvételi feladatsorig. Játékos, interaktív módon szerettük volna a diákokat bevezetni ennek a csodálatos szókincsbirodalomnak a világába különböző érzékterületeket helyezve a középpontba.
Az iskolákban a projektben részt vevő diákok 3-4 fős csoportokban dolgoztak a feladatokon, amik közül volt kötelező és választható is. A kaposmérői iskolában órai keretek között, a kadarkúriban pedig a könyvtári órák keretén belül tevékenykedtek a csapatok. A feladatokért jutalmul FABATKÁKAT gyűjtöttek. Az elvégzett munkáikat, a produktumokat egy közös online munkafelületre, a SCHOOLOGY-ra kellett feltölteniük, miután regisztrálták a csapatukat. A feltöltésre mindig 1 hét állt rendelkezésre, így ösztönözve a diákokat a projektórán kívüli összmunkára is. Minden héten visszajelzést kaptak a csoportok a feltöltött feladataikról. Ezzel kialakult egyfajta verseny is. Látták a másik iskola csapatainak az eredményét, ami szintén inspiráló volt.
A projekt feladatinak tervezése során arra törekedtünk, hogy változatosak legyenek a kihívások, legyen közös kötelező feladat, és a választhatókban legyen lehetőség a differenciált munkamegosztásra. Így is sok esetben a 4 fős csapatok felosztották egymás között a kötelező és választható feladatokat, képesség, kedv, időgazdálkodási szempontok miatt. Ez is erősítette a csapatszellemet, és gyakorlottabbá tette őket a feladatszervezésben.
A projektet 4+1-es blokkra terveztük. Az első 4 foglalkozás különböző területekre fókuszált: 1. szókincs 2. művészetek 3. idegen nyelv 4. IKT alkalmazások. Az 5. foglalkozás egy közös rendezvény volt, amely lezárta a nyelvi projektet. Itt futottak össze élőben azok a szálak, amelyeket eddig a diákok csak a közös schoology felületen követhettek. Sor került a tanulócsoportok munkájának értékelésére, közös játékra, és egy fantasztikus író-olvasó találkozóra Bosnyák Viktória írónővel, aki A nagy szinonimahadjárat címmel könyvet is írt a projektet érintő témában. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be