Kalandozzunk Balatóniában!

Közzétéve2020-08-09 12:27:08
ÖtletgazdaBosányi Éva, https://wakelet.com/wake/59cd3cf9-9f3c-4ba9-8a9c-d291ca4a76a1
Jeney Zoltán: Rév Fülöp (Balatóniai lovagregény) c. könyvét dolgoztuk fel 4.-es osztályommal projektmódszerrel. Októbertől a tanév végéig tartott a projekt, heti 2 órán, a digitális távoktatás alatt heti 1 órán.
Több tantárgyat is magába foglal a projekt. A helyszínválasztás (Balatónia=Balaton) által megismerhetnek balatoni településeket, a történet lovagkorba helyezése által történelmi ismereteket is megmutathatunk a gyerekeknek. (Virtuális térképen, ill. az olvasónaplóba beragasztott térképen folyamatosan jelöltük a könyvben előforduló balatoni településeket, melyek szereplőknek, növényeknek, hegyeknek kölcsönözték a nevüket.) A zene (trubadúr dalok hallgatása), a tánc (pl. a kalózos fejezetnél), a rajz (borító tervezése, szövegértési feladatok rajzzal való kifejezése) és a kézműveskedés (lovagok készítése, Fülöp és a Vörös lovag találkozása) is mind szerves részei az irodalom feldolgozásának.
A regény feldolgozását a Nemzeti Múzeumban tett pedagógiai foglalkozás előzte meg a lovagkorról, ahol kézbe vehették azokat a fegyvereket, amelyek a könyvben is szerepelnek, felpróbálhattak középkori női ruhákat, lovagi páncélt, sisakot. Lovagi esküt tettek, csoportmunkában feladatokat oldottak meg. Ezüst pénzt vertek. Az íróval felvettem a kapcsolatot, és a tervek szerint tavasszal jött volna író-olvasó találkozóra, melyre a szülőket is meghívtuk volna. Sajnos a vírus törölte ezt a programot.
A feldolgozást két szakaszra bontotta az élet: hagyományosra, és csak online-ra. A digitális online-oktatás előtt nagyobb szerepük volt a feladatlapoknak, a dramatikus játékoknak, de természetesen akkor is segítettek a digitális feladatok a szókincsfejlesztésben, a különböző kvízek a szövegértés fejlesztésében. 15 tablet állt a rendelkezésünkre, így páros munkában tudtak dolgozni a gyerekek.
A digitális tanrend időszakában teljesen digitális formában történt a feldolgozás. Itt még nagyobb hangsúlyt fektettem a szómagyarázatokra képek segítségével, hisz nem volt lehetőség a szóbeli rásegítésre. Mivel a gyerekek nem önálló számítógéphasználók, és nem tudnak gépelni, ezért figyelnem kellett a feladatok készítésekor erre is.
Az online-oktatás alatt már nem lett volna órakeret arra, hogy befejezzük a regényt, de a gyerekek kérték, hogy mindenképp folytassuk közösen, ezért a délutáni digitális órasávba betettünk plusz egy Rév Fülöp órát. Ami azt mutatja, hogy nem csak a regény választása volt jó, hanem a feldolgozás módja is. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be