Virtuális kalandozás a könyv részei körül

Közzétéve2020-08-10 19:43:40
ÖtletgazdaIványiné Nagy Kinga, https://kingarium.blogspot.com/
Intézményünkben a könyvtárhasználat tanítása a könyvtárpedagógiai program szerint történik: 1-5. és 11-12. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom, 6-10. évfolyamon az informatika a befogadó tantárgy. Ezeket a könyvtárhasználati tanórákat a szaktanárokkal egyeztetett időpontban tartom meg. A 2020 márciusának közepén kialakított digitális tanrend nagy kihívás elé állított, hiszen néhány osztályban/évfolyamon még nem vettek részt a tanulók a tervezett könyvtárhasználati foglalkozásokon. Az első kérdés, ami felmerült bennem, hogy miképp lehet könyvtárhasználati órát tartani könyvtár nélkül? Némi töprengés után, melynek során egyrészt átpörgettem magamban az általam ismert alkalmazásokat, platformokat, másrészt számba vettem a soron következő tanórák tananyagát, döntést hoztam. Ezek közül szeretném most bemutatni az 5. évfolyamos osztályoknál megvalósított egyik ötletemet.
Jelmondatomként kezelem a "tanulj játszva, játssz tanulva" elvet. Így az óráim és foglalkozásaim tervezésekor több-kevesebb játékosítási elemet használok fel, természetesen alárendelve a pedagógia céljaimnak, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait is. Ezek az elemek lehetnek IKT eszközök használatát igénylő, de lehetnek azokat nélkülöző, erősen motiváló más megoldások is.
Szívesen alkalmazom a változatos tanulásszervezési formákat: csoportmunkát, páros munkát, vagy a kooperatív tanulási formákat. A digitális tanrend nem szükségszerűen foszt meg ezektől a lehetőségektől, de ezúttal egy olyan e-learninges formát választottam, ahol a diák egyedül halad végig a tananyagon, s ahol a tanár az ellenőrző kérdésekre adott válaszok alapján a már előre létrehozott útvonalakon terelget, tutorál.
Az e-learninges tananyag fontos sajátossága, hogy nagyon apró egységekre kell felbontani az adott anyagrészt. Lehetőség szerint minden egység végén ellenőrizni szükséges a megértést, s a válaszok alapján kell lehetővé tenni a visszatérést és a továbbhaladást.
Olyan alkalmazást kerestem, ahol elágazásos tanulási útvonalakat hozhattam létre. Ezt a lehetőséget egyrészt motiváló szándékkal alkalmaztam, így a tanulók úgy érezhették, hogy van beleszólásuk a tanulási folyamatba, másrészt a visszacsatolások (válaszok) határozhatták meg a továbblépés irányát. Fontos volt számomra, hogy humoros elemeket építhessek a mikroegységekbe, mivel azok erős motiváló hatására is építeni akartam az érdeklődés fenntartásának és a pedagógiai cél elérésének érdekében.
A digitális tanrend alapján az 5. évfolyamos tanulók a magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében kapták meg a feladatot, amit egyénileg, otthon kellett megoldaniuk internet eléréssel rendelkező eszköz segítségével. A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be