Ismerd meg Ruoxin hazáját: Kínát!

Közzétéve2021-08-11 03:33:03
ÖtletgazdaCsaja Zsuzsa,
A projektet azoknak ajánlom, akik szeretnének bekukucskálni egy Kínára mutató kulcslyukon. Elsődleges célcsoport alsó tagozat 2-4.osztályai. Országunkban több ezer Kínából ideöltözött család is él. Ruoxin is kínai származású kislány. A 4 hetet felölelő projektben megismerkedünk Kína kultúrájával, történelmével, világnak adott értékeivel. A projekt lehetőséget nyújt az önálló ismeretszerzésre. A manuális feladatok során fejlődik a gyermekek esztétikai- művészeti tudatossága, kifejezőképessége. Megismerve Kína jellegzetes állat és növényvilágát a gyermekek természettudományos ismeretei gyarapodnak. A kínai írásjelek tanulmányozásával az idegen nyelvi ismereteik fejlődnek. A projektben fellelhető online feladatok a gyerekek digitális kompetenciáit fejlesztik. A szociális kompetencia fejlesztése mellett a környezettudatosságra nevelés is fontos szerepet kap. Ahhoz, hogy megértsük szokásaikat, ismernünk kell a hagyományaikat. Figyelembe véve a pandémiás helyzetet, a projekt olyan módon készült el, hogy egy esetleges digitális átállás esetén is megtartható, folytatható legyen. A projektet 18 kisebb egységekre tagoltam, az egységek időtartama egységenként változó terjedelmű. Az egységek többségének a sorrendje változtatható, kihagyható belőle vagy újabb témával bővíthető.
A projekt sokrétű technikákat alkalmaz ezek megismerésére, a virtuális pedagógus közlésein túl, arra sarkallja a tanulókat, hogy hozzanak létre kínai legyezőt, díszítsenek fel egy papírtányért a megismert kínai népművészetben fellelhető motívumokkal. A kínai népi hangszerek összehasonlítása a saját népi hangszereinkkel.
A projekt arra hivatott, hogy összekapcsolja a különböző műveltségterületeket is, legyen szó ének-zenéről, rajz- és vizuális kultúráról, idegen nyelvről, természetismeretről, matematikáról. Az online felületek használatával a gyermekek informatikai képességei is fejlődnek. A projekt egésze PowerPonint bemutató felhasználásával történik. A korosztály sajátosságait figyelembevéve a gyerekek önreflexióját egy nyomtatvány és online tesztek segítik. A téma sokrétűsége miatt ajánlásomat napközis foglalkozások kiegészítéseként ajánlom.
A további részletekért és letölthető anyagokért kérjük lépjen be