Az Erasmus+ felsőoktatási mobilitásban résztvevő hallgatóknak lehetőségük van pályázni Erasmus+ szociális kiegészítő támogatásra. 

A pályázati felhívás és benyújtandó űrlap az intézményi Erasmus honlapokon található.

A szociális alapú támogatás célja egyenlőbb esélyt nyújtani a felsőoktatási mobilitás területén is a kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Erasmus+ szociális támogatásra vonatkozó igénylést Erasmus+ programországokban történő tanulmányi célú hallgatói mobilitás pályázatot és szakmai gyakorlati pályázatot benyújtó hallgatók adhatnak be.

A támogatási igény benyújtása az alábbi szempontok figyelembevételével történik:

I. Elsődleges szempontok (ezen belül a felsorolás nem fontossági sorrendet jelöl):

  • A felsőoktatási intézménybe való jelentkezés során hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű hallgatóként, vagy esélyegyenlőség okán járó többletpontokat kapott
  • Bursa Hungarica Tanulmányi Ösztöndíjban részesül(t)
  • Rendszeres vagy rendkívüli szociális ösztöndíjban részesül(t)
  • HÖOK Mentorprogram kedvezményezett hallgatója (volt)
  • „Út a felsőoktatásba” – „Út a diplomához” pályázat kedvezményezett hallgatója (volt)
  • Roma szakkollégium tagja (volt)
  • Felsőfokú tanulmányai megkezdésekor szociális alapon iskolakezdő alaptámogatásban részesült
  • A pályázó szociális helyzetében bekövetkezett hirtelen változás

II. Másodlagos szempont:

  • A hallgató a 105/2015. (IV.23.) Kormányrendelet által meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa. A települések részletes listája megtalálható az igénybejelentő űrlapon.

A támogatás összege tanulmányi célú mobilitás esetén havi 200 euró, szakmai gyakorlati mobilitás esetén havi 100 euró az elnyert Erasmus+ alapösztöndíjon felül.

Pályázni a küldő intézményhez kell: a hiánytalanul kitöltött igénybejelentő űrlapot 1 nyomtatott eredeti aláírt példányban kell benyújtani a küldő intézmény koordinátorához és egy kitöltött elektronikus változatot (nem szkennelt példányt) kell megküldeni a felsőoktatási intézmény által megadott e-mail címre. Amennyiben a hallgató a másodlagos szempontok szerint meghatározott kedvezményezett települések egyikének állandó lakosa, az igénybejelentő űrlap mellékleteként az állandó lakcímet igazoló lakcímkártya másolatát is be kell nyújtania.

Az igénybejelentés formai bírálatát - konzultálva a Tempus Közalapítvánnyal - a küldő felsőoktatási intézmény végzi, a pályázat eredményéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést. A rendelkezésre álló költségvetési keret túligénylése esetén az elsődleges szempontok élveznek prioritást.

Pályázati határidők a 2020/21-es tanévre vonatkozóan:

A 2020/2021. tanévi (őszi és tavaszi félév is) kiutazásokra vonatkozó igénylőlap benyújtásának határideje: 2020. június 19.

Az őszi pótpályázatra vonatkozóan az Erasmus+ szociális kiegészítő pályázat határideje
2020. október 26.

(Erre csak a 2020/2021. tanév tavaszi féléve során kiutazó hallgatók pályázhatnak.)

 

Utolsó módosítás: .