A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus+ hallgatók és munkatársak pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.

A pályázati felhívás és benyújtandó űrlap az intézményi Erasmus honlapokon található.

A támogatás célja egyenlő esélyt nyújtani a felsőoktatás területén is a speciális ellátást igénylő kiutazók számára az Erasmus+ programban.

Pályázatot nyújthatnak be Erasmus+ ösztöndíjat elnyert, fogyatékossággal élő vagy tartós betegség miatt folyamatos orvosi felügyeletre szoruló hallgatók és intézményi munkatársak, amennyiben a betegségük jelentős többletköltségeket okoz a külföldi tartózkodás során az átlagos külföldi megélhetési költségekhez képest. (Például ha a pályázó látássérült, mozgássérült, hallássérült, cukorbeteg, tej- vagy lisztérzékeny stb.)

A mobilitással összefüggő többletköltségek támogatására lehet kiegészítő támogatást igényelni. Ezek olyan jól meghatározható, konkrét (legtöbbször egyszeri, nem pedig ismétlődő) kiadások, amelyek az utazással, a külföldi tartózkodással vannak közvetlen összefüggésben. A kiegészítő támogatásnak nem célja a kiutazó életvitelével (például étkezés, mindennapi szükségletek, gyógyszer) kapcsolatos szokásos költségek támogatása – vagyis olyan költségek fedezése nem támogatható, amelyek mobilitás nélkül, Magyarországon is felmerülnének.

Pályázni a küldő intézményhez kell: a hiánytalanul kitöltött megfelelő pályázati űrlapon kerül tételes felsorolásra az igényelt támogatás, illetve ezen kell részletesen indokolni a felsorolt tételek szükségességét a mobilitási időszakra vonatkozóan.
Kötelező melléklet a 3 hónapnál nem régebbi kórtörténeti összefoglaló a betegségről, ami tartalmazza a kórelőzményt és az eddigi diagnosztikus vizsgálatokat, kezeléseket, eredményeket, illetve a pályázat kötelező melléklete az elnyert Erasmus+ támogatásról szóló igazolás is.

A pályázati űrlap és a pályázati felhívás, mely részletesen leírja a pályázás módját, a küldő intézmény Erasmus honlapján érhető el.

A pályázatok formai bírálatát a küldő felsőoktatási intézmény, a tartalmi bírálatot pedig a Tempus Közalapítvány által felkért független orvosszakértők végzik. A pályázatokról és a támogatás összegéről a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma hoz döntést.

Az orvosszakértők a bírálat során a pályázó kórtörténeti összefoglalója alapján a pályázó igényének jogosultságát négy csoportba sorolják: indokolatlan, enyhe, közepesen súlyos és súlyos. A besorolás alapján kerül meghatározásra, hogy a pályázó havi bontásban minimum és maximum mekkora összegű támogatást kaphat.

Hallgatók esetén enyhe betegség/fogyatékosság esetén a maximális kiegészítő támogatás összege 150 euró/hó, közepesen súlyos betegség/fogyatékosság esetén maximum 320 euró/hó, súlyos betegség/fogyatékosság esetén pedig maximum 500 euró/hó a kiegészítő támogatás összege.

A kiegészítő támogatás kizárólag a pályázatban igényelt és Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által elfogadott költségtételekre használható fel. A támogatást tételesen kell igényelni, a támogatás felhasználása pedig a megítélt tételek szerint lehetséges, számlákkal igazolt tételes költségelszámolással. A kiegészítő támogatási összeget a küldő felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott résztvevőknek.

Új pályázati határidők a 2020/21-es tanévre vonatkozóan:

2021. május 28. (2021 nyarán és őszén kiutazóknak)

2021. október 8. (2021/2022-es tanévben őszi félévben kiutazónak)

A 2021 nyarán és őszén megvalósuló mobilitásokhoz a 2021. május 28-i, illetve a 2021. október 8-i intézményi határidővel nyújthatnak be pályázatot a fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók kiegészítő támogatásra a 2020. 04. 29-én közzétett, csatolt felhívásnak megfelelő módon és feltételekkel.

Utolsó módosítás: .