A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakközépiskolája 10 éven keresztül vett részt a Comenius programban. Foglalkoztak környezetvédelemmel, gasztronómiával, az európai identitás kérdéseivel és a mára eltűnőben lévő kézműves mesterségekkel. Négy iskolai együttműködési projektjük és két egyéni diákmobilitásuk koordinátora, Pitó Katalin mesélt élményeikről és tapasztalataikról.

Hogyan befolyásolták a projektek az intézmény életét?

A Comenius projektek emelték iskolánkban a francia oktatás színvonalát és népszerűségét, hisz a projektek mindegyikének francia volt a munkanyelve. Az iskolai együttműködési projektek ugyanakkor az egész intézményünk pedagógiai programjára hatással voltak. Sok tantárgy módszertanában megjelent a projektmunka, melyet addig vagy egyáltalán nem, vagy csak ötletszerűen használtunk. Iskolánk kapcsolatai erősödtek, sokszínűbbé váltak, hisz projektjeink mindegyike igényelte a helyi közösségek, vállalatok, oktatási intézmények vagy a régiónk felsőoktatási intézményeinek részvételét a projektmunkában. Természetesen a nemzetközi kapcsolataink is erősödtek, mivel francia testvériskolánk mellett két holland, két erdélyi, egy felvidéki, valamint két olasz iskolával dolgoztunk együtt.

Milyen hatással voltak az együttműködések a diákokra és a pedagógusokra?

Diákjaink nyitottabbakká, önállóbbakká, magabiztosabbakká váltak, a tanárok nyelvtudása, módszertani készlete pedig jelentősen gazdagodott. Megtanultunk nemzetközi csapatokban dolgozni, miközben új szakmai és baráti kapcsolatokra tettünk szert. Idén nyáron pedig „Comenius esküvőre” vagyok hivatalos.

Melyik volt a legemlékezetesebb projektjük?

Számunkra az első projektünk volt a legemlékezetesebb, hiszen olyan régi mesterségeket ismerhettünk meg, melyek eltűnőben vannak, és sikerült iskolánk kapcsolatait szorossá tenni azzal a néhány kézműves mesterrel, akik még őrzik ezeket a hagyományokat.

Minek köszönhető, hogy újra és újra pályáztak?

Azért nyújtottunk be évről-évre új pályázatokat, mert a projektek nagyon pozitív hatással voltak a résztvevő intézmények oktatási-nevelési rendszerére. Abszolút motiváló erőként működtek nemcsak a nyelvtanulásban, hanem általában az egész oktatási folyamatban, ugyanakkor lehetőséget adtak arra, hogy a hátrányos helyzetű diákokat motiváljuk, hiszen az utazások és a közös munka során szerzett élmények olyan dolgokat kínáltak számukra, amelyekre a Comenius nélkül nem lett volna lehetőségük.

Melyik volt a legnagyobb sikerük?

A projektekhez kapcsolódó legnagyobb sikerünk, hogy a francia oktatási minisztérium hivatalos okirattal ismerte el intézményünk és a francia Guy Moquet Líceum testvériskolai kapcsolatát. Ez egy nagyon fontos elismerés, melyet olyan intézmények kaphatnak meg, akik hosszasan és magas színvonalon dolgoznak együtt.

                                                                                                                            Az interjút készítette: Győrpál Zsuzsanna

Utolsó módosítás: 2016.09.08.