15 évvel ezelőtt a Balassi volt Egerben az első általános iskola, amely bekapcsolódott a Tempus Közalapítvány által kezelt pályázati programokba. Koczkáné Redele Ilona másfél évtizedes koordinátori munkája során számos nemzetközi együttműködést – köztük egy nívódíjas projektet – valósítottak meg. Több ízben fogadtak nyelvtanárasszisztenseket, valamint tanár-továbbképzési pályázataikkal a Socrates időktől kezdve, az idei évben nyertes Erasmus+ mobilitási projektig, folyamatosan hozzájárulnak pedagógusaik szakmai fejlődéséhez.

Meséljen a kezdetekről! Mi motiválta annak idején, hogy nyisson a külföldi együttműködések felé?

A ’90-es években a Balassi Bálint Általános Iskola sajátos arculatát az emelt szintű angol és német nyelvi oktatás határozta meg, és egyre sürgetőbbnek éreztük az igényt, hogy külföldi iskolákkal lépjünk kapcsolatba. Kezdeti kísérleteink sajnos kudarcba fulladtak. Hiába próbálkoztunk partnerkereső weboldalakkal, e-mailjeinkre vagy nem érkezett válasz, vagy pár hónap után a levelezés megszakadt. A 2000-es év azonban fordulópontot jelentett iskolánk életében. Egy Svédországban magasba röpített, és Egerben megtalált léggömbnek köszönhetően tanulóink egy tällbergi iskola diákjaival ismerkedhettek meg. Ez volt az az év is, amikor először hallottunk az akkori Socrates Nemzeti Irodáról, és elutazhattunk egy partnerkereső szemináriumra Skóciába.

Mikor pályáztak először?

A skóciai partnerkereső szeminárium után, 2001-ben pályáztunk először egy hároméves iskolafejlesztési projektre. Ez akkor egy teljesen új pályázattípus volt. Egy finn iskola koordinálásával, német, skót és miskolci partnereinkkel az osztályteremben jelentkező konfliktusok megoldására kívántunk hatékony megközelítési módokat és eljárásokat kidolgozni.

Úgy tudom, azóta újra meg újra pályáznak. Mi ennek az oka?

A kezdeti élményeink, valamint a tanulók és a pedagógusok lelkesedése arra ösztönzött bennünket, hogy újra pályázzunk. Felismertük, hogy ezek a projektek egyedülálló lehetőséget kínálnak arra, hogy tapasztalatot cseréljünk európai kollégáinkkal, jó gyakorlatokat, új módszereket ismerhessünk meg. A tanulók és tanárok egyaránt új készségekre tehetnek szert, a meglévőket újszerű, színes, kreatív tevékenységek közben fejleszthetik. Fontos számunkra, hogy a külföldi iskolákkal történő közös munka európai tartalommal bővíti a pedagógiai programunkat. S végül nagyon jelentős szempont, hogy mindehhez az anyagi háttér biztosított.

Milyen típusú projektekben vettek és vesznek részt?

Az eltelt 15 évben 5 Comenius iskolai együttműködést valósítottunk meg, melyek során foglalkoztunk személyiségfejlesztéssel, sporttal és egészséges életmóddal, éghajlatváltozással, az új infó-kommunikációs technológiák használatában rejlő lehetőségekkel és hétköznapi hőseinkkel. Az anyanyelvi kompetencia fejlesztésére legendákat írtunk; az étrend és az egészség közötti kapcsolat hangsúlyozására receptes könyvet szerkesztettünk, hatnyelvű szótárt készítettünk, és sorolhatnám még azt a rengeteg tevékenységet, amiket a projekteknek köszönhetően véghezvittünk.
Az iskolai együttműködések mellett háromszor volt lehetőségünk Comenius tanárasszisztenst fogadni, akik igazán színesítették iskolánk életét. Éltünk a pedagógusok számára kínált egyéni pályázati lehetőséggel is: szakmai továbbképzéseken vettünk részt Hollandiában, Angliában és Skóciában. Ebben az évben pedig az Erasmus+ programon belül négy mobilitásra nyertünk támogatást.

Mit tart a nemzetközi projektekben való részvétel legnagyobb hasznának?

A nemzetköziség mindennapjainak szerves része lett. Nőtt az iskolai és iskolán kívüli programjaink száma, változott azok minősége, európai tartalommal telítődtek.
Örömmel tölt el, hogy a projektek során több mint 30 kollégám és közel 40, zömében hátrányos helyzetű tanulónk utazhatott el a 17 partnerintézmény valamelyikébe.
Érezhető a pedagógusok szemléletmódjában történő változás. Nemcsak egyetértenek abban, hogy a kulcskompetenciák, a kreativitás és a tanulási készségek fejlesztése elsődleges feladatuk, hanem egyre nyitottabbak az új módszerek, tanítási formák iránt is. Tanóráikon egyre nagyobb teret adnak a diákoknak a témaválasztásban, a tervezésben és a feladatok megvalósításában is.
A találkozókon számos új ötletet kaptak a projektalapú és kooperatív oktatáshoz. Szélesedett a látókörük, növekedett a szociális érzékenységük, fejlődött a problémamegoldó képességük.
A projektekben való részvétel több diákunk pályaorientációjára is hatással volt. Többen fordultak az angol nyelv tanulása felé. Olyan diákunkról is tudunk, aki a nálunk szerzett élmények hatására középiskolájában bekapcsolódott a Leonardo programba, jelenleg pedig egy máltai vendéglátós főiskola hallgatója.

Melyek voltak a legnagyobb sikereik az elmúlt 20 évben?

Egyik jelentős sikerként említhetem meg azt, hogy az Európai Legendák c. projektünk elnyerte a Nemzetközi Együttműködési Nívódíjat 2010-ben. Büszke vagyok arra, hogy a szlovén iskolával 2004-ben kezdődött partnerség testvériskolai kapcsolattá fejlődött. Velük más típusú együttműködésekben is részt veszünk. Számomra a legnagyobb sikert azonban az jelenti, hogy a megváltozott intézményi kereteken belül is új projekteket tudtunk indítani, és eredményesen pályáztunk Erasmus+ mobilitásokra.

Melyik volt a legemlékezetesebb projektjük?

Nem tudnám egyiket sem kiemelni, mindegyik emlékezetessé vált valami miatt. Az első az elsősége miatt. Tapasztalatlanok voltunk, de nagyon lelkesek. A második a partnerek nagyszerűsége miatt. Ebből a kapcsolatból szövődtek igazi, máig tartó barátságok tanulók és tanárok között egyaránt. A harmadikat az elnyert nívódíj tette felejthetetlenné. A negyedik projektünk volt az első, amelynek a koordinálását a kezdetektől mi végeztük, az ötödik pedig olyan sok és változatos témát és tevékenységet ölelt át, hogy emiatt nem fogjuk soha elfelejteni.

Az interjút készítette: Fintáné Hidy Réka

 

Utolsó módosítás: 2016.11.10.