Több uniós támogatású együttműködést valósított már meg a pécsi Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodája. Ezeknek köszönhetően a pedagógusok új nevelési módszereket ismertek meg, az óvodai foglalkozások sokkal színesebbek lettek, emellett számos programot szerveznek a gyerekeknek az intézményen kívül is. Az élményeikről és a tapasztalataikról Schmidt Éva koordinátor (képünkön) és Weizer Józsefné óvodavezető mesélt.

Miért van szüksége egy óvodának arra, hogy nemzetközi kapcsolatokat keressen?

Az egyik helyi szakképző iskola hívta fel a figyelmünket arra, hogy óvodák is pályázhatnak ezekben a programokban. Ezért elmentünk egy pályázatíró szemináriumra, hogy megismerjük a lehetőségeket, és ott fogalmazódott meg bennünk, hogy mi is szeretnénk részt venni ilyen együttműködésekben. Először egy Socrates projektet valósítottunk meg, melynek keretében négy uniós országgal közösen kidolgoztunk az óvodánkban egy zenepedagógiai módszert (Veronika zeneprojekt), amit a mai napig sikerrel alkalmazunk, továbbképzéseket szervezünk belőle. Tulajdonképpen ennek a mintájára, az itt szerzett tapasztalatok alapján pályáztunk a későbbiekben, és most épp egy Erasmus+ projekten dolgozunk.

Mi volt a következő projektjük témája?

A környezettudatos gondolkodás és az egészséges életmódra való nevelés állt a tevékenységeink középpontjában. Mivel akkoriban nagyon sok hátrányos helyzetű kisgyerek járt hozzánk, fontosnak tartottuk, hogy be tudjuk vonni őket egy egészségfejlesztő programba, kiemelt figyelmet fordítva lelkiegészségük védelmére.

Milyen foglalkozásokon vettek részt a gyerekek?

A pályázati összegeknek köszönhetőn sokszínű és változatos programokat és tevékenységeket valósíthatunk meg – óvodán kívül és belül egyaránt. Ezeket önerőből nem tudnánk megfinanszírozni. Az óvodai programok is sokkal színesebbek lettek, emellett nagyon sok helyi és környékbeli partnerünk van, akik közreműködnek a projektek megvalósításában, így a gyerekek számos kulturális és egyéb programon vehetnek részt, ingyenesen. Rendszeresen járunk például a Bóbita Bábszínházba, környezettudatosság és egészségmegőrzés témában előadókat hívunk meg az óvodába, szűrővizsgálatokat szervezünk, de a Zöldhíd Alapítvány tagjai is nagy segítséget nyújtanak: terepre vittek bennünket, és játékos feladatok keretében mutatták be a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát. Ha ezeket a partnereket vagy szakembereket meghívjuk hozzánk, vagy mi megyünk hozzájuk, a gyerekek még több plusz ismeretet szerezhetnek a témáról, miközben élményekkel is gazdagodnak.

Melyek a legkedvesebb élményeik?

Szívesen emlékszünk vissza mindenre, de azok a programok a legemlékezetesebbek, amelyeken a gyerekekkel együtt vehettünk részt. Egyszer még külföldi utazásra is sor került az egyik projektben, pedig a pici óvodások ilyen formában általában nem vesznek részt ezekben az együttműködésekben. Inkább a telefonos vagy skype-kapcsolat, az egymásnak való rajzolás, csomagküldés a jellemző, de a horvát-magyar határhoz közel található kopácsi óvodások szervezett projekttevékenységünkön, a városi oviolimpián vettek részt csapatukkal, és ez óriási élmény volt mindenkinek.

Mit profitált mindebből az óvoda?

A mi óvodánknak nincs körzete, ezért mindig is nagyon fontos volt, hogy ide vonzzuk a gyerekeket. Folyamatosan olyan programokat szervezünk, és olyan újításokat próbálunk meg bevezetni, amelyekkel felhívhatjuk a szülők figyelmét arra, hogy érdemes ide beíratniuk a gyerekeket. Ez természetesen plusz feladatokat jelent az óvónőknek, hiszen sokkal több helyre kell elvinni a gyerekeket, több az intézményen belüli szerveznivaló, és a csoportokban is számos tevékenységet valósítanak meg, de mindez rengeteg hozadékkal is jár, és elmondhatjuk, hogy a nemzetközi tapasztalatok az intézményünk jó hírnevéhez is hozzájárultak.

Miben fejlődtek leginkább a pedagógusok?

Elsajátították a projektszemléletben való gondolkodást és azt, hogy milyen fontos az együttműködés, tehát volt egy nagyon erős csapatformáló ereje mindennek. Az elején természetesen meg kellett tanulnunk a partnerekkel együttdolgozni, meg kellett határoznunk a felelősségi köröket, és nagyon sokféle tanulási folyamatban vettünk részt. Mostanra mindez teljesen letisztult, és ennek köszönhetően gördülékenyen tudjuk megvalósítani a projekteket. Sokat fejlődtek a pedagógusaink módszertanilag, számos jó gyakorlatot vettünk át a partnereinktől, és most már tudatosan készülünk arra, hogy ki tudjuk használni a nemzetközi együttműködésekben rejlő lehetőségeket.

Mit gondolnak, minek köszönhető a sikerük?

A Tempus Közalapítványnak nagyon sokat köszönhetünk, mert szinte minden kapcsolódó rendezvényükön részt vettünk, és így rengeteget tudtunk tanulni. Úgy gondolom, ez volt a legjobb út ahhoz, hogy sikerre vigyük az elképzeléseinket.

Az interjút készítette: Győrpál Zsuzsanna

Utolsó módosítás: 2017.04.27.