Szűrési feltételek

Hely

Oktatási szektor

Téma

Tantárgy

Pályázat

Határokon túlmutató értékek - TALENT: Zenei tehetségműhely óvodásoknak

2020 | Köznevelés | művészet | Somogy | Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda

2020

A Kaposvári Festetics Karolina Központi Óvoda a gyerekek zenei tehetséggondozását tűzte ki TALENT elnevezésű Erasmus+ projektje fő céljául. A Tücsök Zenekarról, a csíkszeredai partnerkapcsolatról, a program eredményeiről és az óvodás tehetségekről a projekt koordinátorával, Tóthné Keszeg Ildikóval beszélgettünk.

A diákok is tapasztalhatták: a nyelvtanulás nem a nyelvvizsgával ér véget

2020 | Köznevelés | IKT, interkulturális tapasztalat, nyelvtudás, szociális kompetenciák, tanári kompetenciák | Budapest | Városmajori Gimnázium

2020

A tanulók motiválását segítő modern módszerekkel, készségfejlesztési technikákkal ismerkedhettek meg a Városmajori Gimnázium tanárai 2017-es Erasmus+ mobilitási projektjük során. A tapasztalataikról R. Fülöp Tünde koordinátorral beszélgettünk.

A lelki egészségvédelem a kulcs a zökkenőmentes mindennapokhoz

2019 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, nívódíjas projekt, tanári kompetenciák | Baranya | Kertvárosi Óvoda

2019

A pécsi Kertvárosi Óvoda Siklósi Úti Tagóvodájában folyó munka példaértékű az Erasmus+ iskolai, óvodai partnerségek pályázattípusban. Eddigi eredményeik bizonyítják, hogy óvodás korú gyermekekkel is lehet minőségi és pozitív változásokat generáló tevékenységeket megvalósítani. Nívódíjas projektjükről Schmidt Éva projektkoordinátorral beszélgettünk.

A kulcs az állandó megújulás

2019 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, interkulturális tapasztalat, nívódíjas projekt, nyelvtudás, tanári kompetenciák | Budapest | Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziuma

2019

Az innováció kérdése az elmúlt évtizedekben világszerte kiemelt figyelmet kapott, húsz éve pedig már az oktatásban is előkelő helyen áll. Az egyre gyorsabban változó környezetben a tudományos tudás mellett szükséges a megfelelő technikai műveltség is, éppen ezért sok hazai köznevelési intézmény elkötelezetten támogatja pedagógusai szakmai megújulását. Erről az innovatív szemléletről beszélgettünk Plánk Tiborral, a Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelmi Szakgimnáziumának vezetőjével.

Napfény Európa (és a környezetvédelem) egén

2019 | Köznevelés, Szakképzés | környezetvédelem | Fejér | Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnázium és Szakgimnázium

2019

Napelemes hajót építenek a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnázium és Szakgimnáziumának diákjai. A munka során nemcsak a tanulók készségeinek fejlesztése és a nyelvgyakorlás kerül előtérbe, de az emberiség ökológiai lábnyomának csökkentése is.

Óvodapedagógusok és szülők segítése ADHD-val érintett gyermekek támogatásában

2019 | Köznevelés | | | Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.

2019

A köznevelés szereplői: a gyerekek, pedagógusok és szülők gyakran szembesülnek olyan kihívásokkal, amelyek kezelésében a köznevelésen kívüli szereplőkre is szükség lehet. A Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. és partnerei is egy ilyen területet érintő projekt megvalósítói voltak. Együttműködésük és a létrejött eredmények mutatják, hogy mennyire nagyszerű dolog sülhet ki abból, ha több szakterületről érkező szakember keresi közösen a megoldást. A keretet az Erasmus+ program vegyes intézményi összetételű stratégiai partnerségek pályázattípusa adta, amely bármilyen, a környezetünkben érzékelt kihívás kezelésére kigondolt oktatási projekt létrehozásához nyújthat támogatást. A projektről Rihay Zsuzsa projektmenedzserrel beszélgettünk.

A gyerekek igenis motiválhatók az olvasásra

2019 | Ifjúsági terület, Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, drámapedagógia, színház, nyelvtudás, olvasás | Pest | Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium

2019

A Reading in English for Amusement and Dialogue in Europe (READ) elnevezésű Erasmus+ projekt a 14-17 évesek élményalapú tanulását állította a középpontba. Azonban ahogy ez általában lenni szokott, a programnak az eredeti célok teljesülésénél végül sokkal több hozadéka lett. A Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium projektjéről Szabóné Jassó Ágnes koordinátorral beszélgettünk.

Van egy kisszék, háromlábú...

2019 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, hátrányos helyzet | Budapest | Evangélikus Pedagógiai-szakmai Szolgáltató és Továbbképző Intézet

2019

A három láb egyike a szülő, a másik az iskola, a harmadik pedig a társadalom. Bármelyik is esik ki a rendszerből vagy kezd el billegni, akkor a gyermek mögötti háttérrendszer, támaszték felborul, a gyermek pedig előbb vagy utóbb lemorzsolódik az iskolából.

Generációk összefogása egy érzékenyebb társadalomért

2019 | Köznevelés | generációk közti tanulás, hátrányos helyzet, szociális kompetenciák, tanári kompetenciák | Csongrád | KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft.

2019

Vajon meddig és milyen mértékben formálható az ember? Mennyire nyitott egy kamasz és az őt terelgető felnőtt, ha a fejlődés, a látókörszélesítés, az elfogadás a tét? Nos, a szegedi KatHáz Közhasznú Nonprofit Kft. Erasmus+ projektjének tapasztalatai mindenképpen pozitív üzenetet közvetítenek a témában. A szervezet ugyanis pedagógusok szociális érzékenyítő továbbképzésével foglalkozik a projektben, amely nemcsak a tanárokat, de rajtuk keresztül több száz diákot hivatott elérni.

Külföldi pedagógusképzésekkel az integrált oktatásért

2018 | Köznevelés | nívódíjas projekt, nyelvtudás, SNI, tanári kompetenciák | Baranya | Városközponti Általános Iskola - Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola

2018

Egyre több sajátos nevelési igényű, speciális ellátást kívánó gyermek vesz részt a köznevelési intézmények oktató-nevelő folyamatában. Az iskolák diákjainak összetétele változatos, az inkluzív pedagógiai módszerek alkalmazásának egyik legfontosabb része pedig az intézményen belüli hatékony együttműködés, amelyre a pedagógusoknak is fel kell készülniük. Ezzel a témával foglalkoztak a Pécsi Mezőszél Utcai Általános Iskola nívódíjjal elismert Erasmus+ projektjében. A részletekről Jutasi Szilvia projektkoordinátort és Lombosi Nikolett szakmai koordinátort kérdeztük.

A vita során mindenki szóhoz jut

2018 | Köznevelés | aktív állampolgárság, nívódíjas projekt, nyelvtudás | Csongrád | Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola, Szeged

2018

Mi kell ahhoz, hogy jól kialakított véleményünk legyen? Hogyan tudjuk képviselni azt? Hogy érhetjük el, hogy ne csak meghallgatni, de megérteni, és saját érveinkhez illeszteni is tudjuk a másik fél álláspontját? A szegedi Waldorf Iskola három partnerével közösen egy kétéves projektet koordinált, és a fenti kérdésekre már van válaszuk. Az Erasmus+ Nívódíjjal elismert projekt a tanulók szövegértési és szóbeli kifejezőkészségének fejlesztését tűzte ki célul, de a részt vevő iskolák számára számos más, az eredeti célokon túlmutató hozadéka is volt. A szakmai koordinátorokkal, Gera Judittal és Bató Ágnessel beszélgettünk.

Nem szükségszerű, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek más életpályát járjanak be

2018 | Köznevelés | nívódíjas projekt, SNI | Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rejtett Kincsek Down Egyesület

2018

Pedagógusok számára is meglepő eredménnyel zárult a Rejtett Kincsek Down Egyesület koordinálásával megvalósult Erasmus+ projekt. Három hónapon keresztül tartottak közös foglalkozásokat tipikus fejlődésű, valamint fogyatékossággal élő és sajátos nevelési igényű gyerekeknek Magyarországon, Romániában és Szlovákiában. Az inkluzív nevelés pozitív üzenetét szerették volna a lehető legtöbb általános iskolába eljuttatni, hogy az együttnevelésre épülő oktatás lehetőségét minél többen megtapasztalhassák. Az Európai Unió támogatásával kidolgozott módszertani anyag kifejlesztéséért és gyakorlati kipróbálásáért Erasmus+ Nívódíjban részesültek. A koordinátorral, Kisari Károllyal beszélgettünk.

E-Story – Modern kor, modern módszerek a történelemtanításban

2018 | Köznevelés | aktív állampolgárság, művészet | Budapest | Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány

2018

Hét ország (Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia) részvételével valósult meg az az Erasmus+ tananyagfejlesztési projekt, amely a középiskolák történelemtanárait célozta meg. A cél: szórakoztató módon megismertetni a fiatalokkal közös európai kultúránkat, és közös történelmünknek azokat a vonásait, melyek európai polgárokként összekötnek bennünket.

Tanulj bringázni a suliban!

2018 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, sport | Budapest | Vuelta Sportegyesület

2018

Safe4Cycle – BringaAkadémia európai módra

Óvodapedagógusok a nagyvilágban

2018 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, interkulturális tapasztalat, mobilitás, nyelvtudás | Fejér | Perkátai Általános Művelődési Központ Szivárvány Óvoda

2018

Az Erasmus+ program köznevelési mobilitási pályázattípusában az óvodáknak, bölcsődéknek is kiemelkedő szerep jut. Az óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, dajkák, de akár a vezetőség tagjai is részt vehetnek külföldi nyelvtanfolyamon, módszertani továbbképzésen, szakmai látogatáson vagy hospitáláson a program támogatásával, ezáltal a munkatársak lehetőséget kaphatnak a szakmai, szellemi megújulásra. A perkátai Szivárvány Óvoda két sikeres Erasmus+ projektet is megvalósított, melyek hatása nem ért véget a projektek befejeztével. Az Erasmus+ projektcsapat tagjait kérdeztük meg arról, hogy miért érdemes óvodaként részt venni nemzetközi pályázatokban.

Játékos szemléletformálás üzleti szimulációval

2017 | Köznevelés | cégek és oktatás, a munka világa, pénzügyi / gazdasági ismeretek, vállalkozókészség fejlesztése | Komárom-Esztergom | Maximulation Business Simulation Games Kft.

2017

A Maximulation Business Simulation Games Kft. egy tatabányai, egy erdélyi és egy szlovák közgazdasági középiskolával együtt olyan üzleti szimulációs tananyagot dolgozott ki, melyben a gyerekek észrevétlenül készülhetnek fel arra, hogy pár éven belül maguk is vállalkozásokat vezethessenek.

Játsszunk vállalkozósdit!

2017 | Köznevelés | mobilitás, vállalkozókészség fejlesztése | Jász-Nagykun-Szolnok | Kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium

2017

Lengyel és magyar iskolák együttműködésével valósul meg az a félidőben lévő Erasmus+ projekt, amely az iskolai, óvodai stratégiai partnerségek pályázattípus egyik első nyertese volt. Itt a cél az egymástól tanulás, a jó gyakorlatok átvétele. Hogy miért éri meg egy magyar iskolának, hogy tanítson valami újat a lengyel partnereinek, arról Szabó Tamást, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium igazgatóhelyettesét kérdeztük.

Óvónők a világ körül

2017 | Köznevelés | tanári kompetenciák | Fejér | Perkátai Szivárvány Óvoda

2017

Románia, Lettország és Anglia: a perkátai Szivárvány Óvoda pedagógusai alaposan körülnéztek a világban, vajon hogyan nevelik a gyermekeket tőlünk kicsit messzebb. Az élmények mellett arról is beszélgettünk, hogyan hasznosítják az Erasmus+ program tapasztalatait itthon.

Kétkultúrájú iskolából interkulturális közösség - Erasmus+ Nívódíj 2017

2017 | Köznevelés | nívódíjas projekt, nyelvtudás, tanári kompetenciák | Budapest | Budapesti Nemzetközi Iskola és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

2017

A Budapesti Nemzetközi Iskolában végzett munka túlmutat egy Erasmus+ mobilitási projekt határain. Nemcsak a munkatársak nyelvi és módszertani fejlesztése volt a cél, hanem az is, hogy a brit és a magyar alaptantervet jobban összehangolva új tanmeneteket alakítsanak ki. Az iskola első Erasmus+ projektjének köszönhetően átalakították a pedagógiai programjukat, és most már új, kétnyelvű bizonyítványt is kapnak a tanulóik. Hogy eközben hogyan kerültek egymáshoz közelebb az amerikai, indiai, ír és magyar kollégák, arról Vályi Éva koordinátor mesélt.

A matematika nyelve mindenhol ugyanaz

2016 | Köznevelés | alapkészségek fejlesztése, hátrányos helyzet, interkulturális tapasztalat, mobilitás, természettudomány | Békés | Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola

2016

A Tempus Közalapítvány legújabb cikksorozatában olyan jelenleg is zajló Erasmus+ stratégiai partnerségi pályázatokat mutatunk be, melyek a hazai köznevelés és szakképzés területén dolgozó tanárok és szakemberek részvételével zajlanak. Elsőként az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola tanárával, Aminné Móricz Mártával beszélgettünk.

Európai adatbázisok

A Tempus Közalapítvány honlapján sütiket (cookie-kat) használunk a jobb felhasználói élmény érdekében. A böngészés folytatásával Ön jóváhagyja a sütik használatát. Tudjon meg többet »
Bezár X

Minden jog fenntartva, 2014 © Tempus Közalapítvány

Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002298
Engedélyszám: E/2020/000342

TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY 1077 BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. • TELEFON: (+36 1) 237-1300 • FAX: (+36 1) 239-1329 • INFÓVONAL: (+36 1) 237-1320
E-MAIL: INFO{KUKAC}TPF.HU