Rendezvények

2022

SZEP

23

Légy jól! Tégy jót! - Műhelymunka a mentális egészség és jóllét fontosságáról az ifjúsági munkában

A magyar nemzeti iroda 2020-ban csatlakozott a „Mental health in Youth Work” elnevezésű, az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület programok nemzeti irodái között létrejött stratégiai együttműködéshez. Ebben a partnerségben 14 nemzeti iroda dolgozik együtt annak érdekében, hogy olyan személyre szabott támogatást nyújtson a pályázóknak, amely lehetővé teszi mentális problémával küzdő fiatalok bevonását és aktív részvételét különböző projektekben.

Részletek

2022

SZEP

22

Tanulási eredmények alkalmazása az Erasmus+ projektekben

A workshop egy jelenleg is aktuális témával, a tanulási eredményekkel foglalkozik. Egy rövid általános bevezető után a workshop a tanulási eredmények és az Erasmus+ mobilitások kapcsolódását járja körül: hogyan lehet értelmezni a KKK-ban szereplő kompetenciafejlesztést, illetve hogyan lehet ezeket beépíteni az Erasmus+ munkaprogramokba; valamint hogyan lehet értelmezni a mobilitási ablak fogalmát a szakmai oktatásban, és hogyan lehet összekapcsolni az intézmény nemzetköziesítési stratégiájával. Hogyan célszerű megszervezni a szakmai oktatást, figyelembe véve a rövid és hosszú távú mobilitásokat. A workshop során a rövid bevezető előadásokat követően a résztvevők csoportokban dolgoznak, és közösen dolgoznak ki gyakorlatorientált feladatokat.

Részletek

2022

SZEP

16

Zártkörű rendezvény

TÁJÉKOZTATÓ WEBINÁRIUM AZ IDŐKÖZI MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSÉRŐL A 2021-BEN TÁMOGATOTT ERASMUS+ AKKREDITÁLT MOBILITÁSI PROJEKTEK (KA121) KÉPVISELŐI SZÁMÁRA (KÖZNEVELÉS, FELNŐTT TANULÁS, SZAKKÉPZÉS)

A Tempus Közalapítvány tájékoztató webináriumot szervez az időközi módosítási kérelem (interim amendment exercise) elkészítéséről a 2021-ben támogatott Erasmus+ akkreditált mobilitási projektek (KA121) képviselői számára a köznevelés, felnőtt tanulás, szakképzés szektorban.

Részletek

2022

SZEP

16

Zártkörű rendezvény

Szakértői felkészítő a DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípusban (KA155)

A 2021-2027-es programidőszakban először pályázhatnak szervezetek, intézmények és fiatalok informális csoportjai az Erasmus+ Ifjúság legújabb lehetőségére. A DiscoverEU esélyegyenlőségi pályázattípus (KA155) újdonságára tekintettel fontosnak tartjuk, hogy szakértőink megfelelő felkészítést követően tudják elkezdeni ebben a pályázattípusban is a bírálói munkát. Ennek okán tervezzük az alábbi szakértői felkészítő alkalmat.

Részletek

2022

SZEP

07

YOUTHPASS+ - AZ EGYSZERŰ ADMINISZTRÁCIÓTÓL AZ ÉRTÉKES TANÚSÍTVÁNYIG

A fél napos online műhelymunka célja, hogy együtt áttekintsük a Youthpass-hoz kapcsolódó folyamatokat, megnézzük az egyéni fejlődést tanúsító eszköz lényegi elemeit, valamint, hogy a résztvevők megismerjék és megértsék a Youthpass-hoz szorosan kapcsolódó módszereket és megközelítésmódokat, feltehessék kérdéseiket, illetve megoszthassák egymással a tapasztalataikat.

Részletek

2022

AUG

24

Egy régi-új módszer: projektoktatás a szakképzésben

A kétnapos workshopon a résztvevők átfogó képet kapnak a projektek alkalmazhatóságáról és hatékonyságáról az oktatásban, különösen pedig a szakképzésben. A résztvevők megbeszélik a projektpedagógia jellemző sajátosságait, elemeit, majd a szakértőkkel együtt elemzik a projektek és a KKK kapcsolatát. A workshop során a résztvevők megismerkednek két digitális projekttervező alkalmazással, melyek közül az egyiket a gyakorlatban is kipróbálják, megvitatják az Erasmus+ mobiltások és a projektpedagógia kapcsolatát, majd megvizsgálják a duális képzőhely és a szakképző intézmény közötti projekt alapú együttműködést. A résztvevők interaktív módon kapcsolódnak be: a workshop során több alkalommal csoportokban dolgozva gyűjtik össze saját tapasztalataikat és jógyakorlataikat, valamint közösen részletesen megterveznek egy kisebb projektek is.

Részletek

HIBA

Kérjük, töltse ki a kötelező mezőket.


HIBA

Az e-mail cím formátuma nem megfelelő. Kérjük, hogy a mezőbe csak egy e-mail címet írjon, és regisztrációja elküldése előtt győződjön meg róla, hogy a formátum helyes.


HIBA

Ezzel az e-mail címmel már regisztrált rendezvényünkre. A jelentkezés elfogadásáról néhány napon belül e-mailben értesítjük.